CAO voor het Carrosseriebedrijf definitief

9 juni 2017

Werkgevers en vakbonden hebben het akkoord over de nieuwe cao voor het Carrosseriebedrijf definitief goedgekeurd. Daarmee is de nieuwe cao die onder andere door FOCWA en RAI CarrosserieNL is onderhandeld, daadwerkelijk van kracht geworden.

Om het huidig en toekomstig tekort aan geschoold personeel op te vangen en werken in het Carrosseriebedrijf aantrekkelijker te maken voor jongeren, is een Generatiepact afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken, gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.

Loonsverhoging
Het akkoord over de nieuwe cao voor het Carrosseriebedrijf waar FOCWA, RAI CarrosserieNL en de vakbonden op 21 april jl. overeenstemming over hebben bereikt, is inmiddels door alle betrokken partijen goedgekeurd.

Daarmee is de nieuwe cao daadwerkelijk van kracht geworden.

De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019. Het akkoord voorziet ook in een loonsverhoging van 1,75% per 1 augustus 2017, 0,35% per 1 januari 2018, 1,75% per 1 juli 2018 en 0,31% per 1 januari 2019.

Generatiepact
De sector heeft een tekort aan vakmensen. Dit tekort loopt in de toekomst verder op. Om het tekort effectief aan te pakken en de sector aantrekkelijker te maken voor nieuwe instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel, hebben de onderhandelaars een Generatiepact afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken, gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.

Afronding
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de redactie van de nieuwe cao. Zodra de tekst van de nieuwe cao beschikbaar is, wordt deze geplaatst op de websites van FOCWA en RAI CarrosserieNL. Het nieuwe cao-boekje wordt over ca. 2 maanden verwacht. Alle leden ontvangen daarvan een exemplaar.