RAI Vereniging verbijsterd over scooterbesluit staatssecretaris Dijksma

11 mei 2017

RAI Vereniging is verbijsterd over het besluit van staatssecretaris Dijksma om geen Green Deal en een restantvoorraad regeling in te voeren voor euro 2 en euro 3 viertakt scooters vanaf 1 januari 2018. In aanloop naar de komst van deze regeling had de sector reeds vrijwillig een verkoopstop ingesteld voor de minst schone 2-takt scooters en verkoopt momenteel alleen nog schonere viertakt.

scooter

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck verwacht nu dat de sector de verkoop van deze tweetakt weer oppakt. ‘In plaats van een milieusparend effect, heeft dit besluit juist een nadelig effect op het milieu. Vreemd genoeg stond er nog een topoverleg gepland over dit onderwerp op het ministerie.’ In het belang van het milieu, dringt Van Eijck er bij de staatssecretaris op aan om vandaag niet via deze weg de onderhandelingstafel te verlaten en het overleg te continueren. 

In de Europese Unie moeten per 1 januari 2018 alle nieuw verkochte scooters (twee- en viertakt)  aan de schone euro 4-emissienorm voldoen. Omdat deze euro 4-scooters nog beperkt leverbaar zijn en om ervoor te zorgen dat de markt aan het einde van dit jaar niet met een groot restant blijft zitten, heeft de Europese Commissie bepaald dat Lidstaten een voorraadregeling mogen invoeren voor de schonere euro 2 en euro 3 viertakt scooters. Nieuwverkoop euro 2 en euro 3 tweetakt is dan niet meer toegestaan.

RAI Vereniging is voorstander van de invoering van deze strengere emissienormen en restantvoorraadregeling. De markt is daarom met het ministerie van Infrastructuur en Milieu al een tijd in overleg over een zogenaamde Green Deal, waarin de sector vrijwillig de verkoop van tweetakt per 1 januari 2017 gestopt heeft in ruil voor een restantvoorraadregeling voor euro 2 en euro 3 viertakt. Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer vandaag echter geïnformeerd dat zij afziet van een dergelijk akkoord.

Nadelig effect
RAI Vereniging is verbijsterd over het besluit. Volgens de organisatie waren alle partijen nog in overleg met het ministerie en schaadt het besluit het vertrouwen van de markt. De markt had in aanloop naar deze Greendeal en restantvoorraadregeling al zelf haar verantwoordelijkheid genomen door al dit jaar te stoppen met de verkoop van de minst schone euro 2 en euro 3 tweetakt en alleen nog schonere viertakt te verkopen. Een jaar eerder dan verplicht. Dit in de verwachting dat de sector na 1 januari 2018 net als in andere EU-lidstaten een restantvoorraadregeling voor viertakt scooters krijgt en daarmee voldoende tijd heeft om over te gaan naar euro 4. Nu de regeling er niet komt, verwacht RAI Vereniging dat de sector de vrijwillige verkoopstop op tweetakt scooters ook beëindigt. Dit om eventuele omzetverliezen zoveel mogelijk te beperken. Volgens RAI Vereniging zal deze stap nadeliger uitwerken op het milieu dan de Green Deal met een restantvoorraadregeling.

Verantwoordelijkheid
Volgens RAI Vereniging heeft de scootersector afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de branche te verduurzamen. Niet alleen via een eenzijdige verkoopstop op de minst schone scooters, maar ook via haar steun aan de invoering van euro 4- en toekomstige euro 5-emissienormen. Daarnaast heeft de branche ook een eigen systeem opgezet om oude scooters milieuvriendelijk te recyclen via de stichting Scooter Recycling Nederland (SRN).