Alle vuilniswagens emissievrij vanaf 2030

21 november 2019

Vanaf 2030 mogen er geen nieuwe vervuilende vuilniswagens meer worden ingezet en in de jaren erna moeten alle vuilniswagens volledig uitstootvrij zijn. Dit hebben het ministerie van IenW, diverse gemeenten en een aantal partijen uit de reinigingsbranche met elkaar afgesproken.

Tot de deelnemende gemeenten behoren onder andere Leiden, Groningen, Den Haag en Breda. Amsterdam, Rotterdam en Tilburg tekenden al eerder.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van IenW noemt het een mooie stap in de uitvoering van het eerder gesloten klimaatakkoord. ‘De woorden schoon en vuilniswagen klinken misschien niet meteen als een logische combinatie. Maar als je bedenkt dat er zo’n 6.000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. Straks stoten ze in elk geval geen uitlaatgassen meer uit en dat is goed nieuws voor het klimaat en de schone lucht in onze dorpen en steden.’

Rol gemeenten

De gemeenten vervullen een belangrijke rol bij het verduurzamen van reinigingsvoertuigen en vuilniswagens. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huisvuil, en kunnen daarom eisen stellen aan de voertuigen die vuilverwerkers en –ophalers gebruiken. Op dit moment rijden in een aantal gemeenten al emissieloze reinigingsvoertuigen, zowel batterijelektrische als waterstofelektrische voertuigen.

Convenant

De gemaakte afspraken liggen vast in het convenant ‘Duurzame brandstoffen en voertuigen in de reinigingsbranche’. Partijen die actief zijn in de reinigingsbranche verplichten zich hiermee om emissieloze voertuigen te vervaardigen en te gebruiken. Gemeenten verplichten zich om stapsgewijs naar een emissieloos wagenpark te gaan. En het ministerie van IenW verplicht zich de overgang naar het gebruik van schone reinigingsvoertuigen te faciliteren. 

 


Contactpersoon
Remco Tekstra
Remco Tekstra
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4931