RAI Vereniging: Houd snorfiets op het fietspad

13-10-2017

RAI Vereniging wil de snorfiets op het fietspad houden en ziet verbanning naar de rijbaan als contraproductief. De branchevereniging bepleit al langer een veel bredere integrale lange termijnaanpak om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

snorfiets

Het SWOV-onderzoek naar snorfietsongevallen bevestigt nu feitelijk de noodzaak daarvan, aldus de brancheorganisatie.

Volgens RAI Vereniging moet meer worden ingezet op herinrichting van het stedelijk verkeer met meer investeringen in voldoende en veilige infrastructuur. “We moet voorkomen dat mensen in plaats van de snorfiets weer de auto nemen”, aldus Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging.

De circa 1,2 miljoen snor- en bromfietsers maken, zo stelt hij, een cruciaal onderdeel uit van ons mobiliteitssysteem. “Met de snel groeiende bereikbaarheidsproblemen en het gebrek aan ruimte wordt de snorfiets alleen maar belangrijker in het verkeer in en tussen de steden. Die moet je net als bijvoorbeeld de fiets, zoveel mogelijk koesteren”.

Negatief effect
Steden wijzen doorgaans naar drukte op het fietspad als reden om de snorfiets naar de rijbaan te verbannen. Uit het SWOV onderzoek blijkt nu dat verkeersdrukte helemaal geen veel voorkomende ongevalsfactor is en kan verplaatsing naar de rijbaan ‘netto’ zelfs negatief uitpakken. Ook het gedrag van medeweggebruikers vormt een risico, evenals de fysieke inrichting van fietspaden. Volgens RAI Verenging verplaats je juist het probleem door snorfietsers naar de rijbaan te sturen en gaat de verkeersveiligheid voor de snorfietser er juist op achteruit. Het snelheidsverschil met auto’s, bussen en vrachtauto’s wordt te groot en al was dat niet zo, dan is de helm voor velen een afknapper.

Auto injagen
Van Eijck; “Uit ander onderzoek blijkt bovendien dat veel snorfietsers hun snorfiets aan de ketting leggen en de auto instappen op het moment dat ze een helm op moeten en tussen het autoverkeer worden gedwongen. Niet voor niets is de snorfiets zo populair. Met een dergelijke maatregel raken steden nog veel sneller verstopt en komen we van de regen in de drup. Op de korte termijn ligt een deel van de oplossing om fietspaden veiliger te maken vooral in meer handhaving op overtredingen, maar de lange termijn vereist een veel meer integrale aanpak.”

Langetermijnaanpak
De belangrijkste oplossing ligt van volgens van Eijck in een integrale langetermijnvisie, waarbij wordt geïnvesteerd om fietspaden veiliger en breder te maken. Maar belangrijker nog is dat we mobiliteit als één geheel gaan bekijken waarbij de fysieke herinrichting van al het verkeer in de steden centraal staat en dat nieuwe regelgeving wordt geïntroduceerd die hierbij past. "Niet de snorfietser, fietser of de speed pedelecberijder is zozeer het probleem, maar het gebrek aan afstemming tussen vervoersmiddelen, onvoldoende veilige infrastructuur en drukker wordende verkeer.”