Emissieloze GINAF trucks oplossing voor binnenstedelijk en regionaal transport

13-10-2017

Terwijl elektrische personenauto’s op steeds grotere schaal terrein winnen, behoort elektrische tractie bij vrachtwagens nog tot de uitzonderingen. Voorlopig althans, want voor het zware transport en de binnenstedelijke distributie gaan de technische ontwikkelingen op het gebied van zero emission mobiliteit snel.

Zo heeft GINAF Trucks Nederland onder de ‘Durable’ vlag een complete range E-trucks ontwikkeld met laadvermogens die oplopen van 800 tot 27.000 kilo.

‘Deze voertuigen bieden een oplossing voor 80 procent van de binnenstedelijke en regionale vervoersbehoefte’, zegt Matthijs Boomkamp vanj GINAF in de nieuw editie van ons GO!Mobility Magazine.

Om bij 100 procent schone en emissieloze mobiliteit een voortrekkersrol te vervullen besloot het bedrijf onder de noemer GINAF Durables ongeveer vijf jaar geleden de focus te leggen op duurzame, geluidsarme en niet fossiele aandrijflijnen.

Dit resulteerde in de ontwikkeling van een achttal 14-tons elektrische bakwagens (Battery Electric Vehicles) voor Simon Loos die in opdracht van Heineken worden ingezet ten behoeve van stadsdistributie in Amsterdam.

Veelbelovende pilot
Het ging in eerste instantie om een pilotproject, verduidelijkt Boomkamp. De gunstige resultaten van de proef leidden er toe dat het Durable concept officieel in de bedrijfsvoering werd opgenomen. Sindsdien zijn de Duratrucks leverbaar in het segment van 8 tot 21 ton GVW. Én er is een DuraTruck light versie van 3,5 tot 8 ton GVW op basis van de Iveco Daily. Op dit moment produceert GINAF 15 tot 20 elektrische trucks per jaar.

Voldoende actieradius
Ondertussen werd de roep om zero emission (stads)distributie onder druk van het klimaatverdrag in Parijs allengs groter en klopten nieuwe klanten bij GINAF aan voor CO2-neutrale transportoplossingen. De belangstelling beperkt zich overigens niet uitsluitend tot de landsgrens, want op verzoek van het Duitse opbouwbedrijf Brock-Kehrtechnik GmbH ontwikkelt GINAF op dit moment een volledig elektrische veeg-zuigcombinatie.

Zorgen over de actieradius, het vermeende heikele punt, bij zwaardere trucks, hoeven transporteurs zich volgens Boomkamp niet te maken. ‘Er zijn drie accupaketten leverbaar die, afhankelijk van de voertuiginzetbaarheid, een actieradius bieden van respectievelijk 120, 180 of 240 kilometer. Bovendien wordt de accucapaciteit tijdens het rijden ook nog eens vergroot door regenererend remmen.’

CO2/NOx-belasting
Behalve emissieloos zijn E-trucks 24 uur per etmaal inzetbaar. Voor diesels gelden immers venstertijden voor laden en lossen in binnensteden. Een stille en schone elektrische truck mag echter ook ’s avonds en ’s nachts laden en lossen. Boomkamp zegt het te betreuren dat er geen landelijke uniforme wet- en regelgeving bestaat die inzet van E-trucks stimuleert. ‘Het beleid is versnipperd. Er zou natuurlijk uniforme EU-regelgeving moeten zijn die voor alle Europese steden geldt. Met als uitgangspunt dat vervuilende voertuigen extra worden belast in plaats van ze niet toe te laten binnen de stadsgrens. Laat de vervuiler de schonere vervoersalternatieven betalen. Bijvoorbeeld via een CO2 of een NOx-belasting. Die zal er beslist moeten komen.’