Van Eijck: ‘transitie van eindige naar oneindige grondstoffen in volle gang’

13 juni 2017

Hoewel een coalitie met GroenLinks vooralsnog is gestrand, zal de komende vier jaar hoe dan ook energietransitie, CO2-reductie en de overstap van alle vervoersmodaliteiten naar elektrisch rijden centraal staan, zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging in zijn column in de nieuwe editie van GO!Mobility.

Centraal in deze uitgave van GO!Mobility Magazine staan energiedragers.

Van Eijck zegt te verwachten dat het nieuwe regeerakkoord over de hele linie aansluiting zal zoeken bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in New York met de Verenigde Naties zijn ondertekend.

“Ook de mobiliteitssector is hard op weg om dit perspectief steeds zwaarder te laten meewegen in de beleidskeuzes. Het is goed om te zien dat onze eigen achterbannen daarin vaak het voortouw nemen. Naast elektrische tractie op batterijen verwacht ik overigens dat elektrische aandrijving door waterstof op de langere termijn een hoge vlucht zal nemen.”

Heldere afstemming wetgeving
Als het gaat om de verschillende vormen van aandrijving en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, acht hij het wel van groot belang dat voertuigfabrikanten en beleidsmakers tijdig met elkaar tot gezamenlijke afspraken en standpunten komen.

Producenten en importeurs hebben immers baat bij meer en heldere afstemming tussen Europese en landelijke wetgeving. Een eerste aanzet hiertoe werd begin deze maand gegeven.

RAI Vereniging heeft toen namelijk bewerkstelligd dat voor het eerst in de geschiedenis de 28 Europese landen, samen met ACEA, de koepelorganisatie van de OEM’s, overleg hebben gevoerd. Met als doel nog meer met één mond te spreken en de neuzen een kant op te laten wijzen. Met dit initiatief laat RAI Vereniging zien op het gebied van duurzaamheid en energietransitie een prominente rol te spelen.

Kentering
Tegelijkertijd stelt Van Eijck vast dat er bij de politiek sprake is van een kentering, gestimuleerd door het SER Energieakkoord, het Klimaatakkoord in Parijs, het al dan niet aansluiten van groene bewegingen bij de politiek, etc. “De wereld is dus aan het veranderen en bevindt zich aan het einde van het lineaire en aan het begin van het circulaire tijdperk. De samenleving beweegt van een lineaire naar een circulaire economie en stapt geleidelijk over van eindige (fossiele brandstoffen) naar oneindige grondstoffen (wind- en zonne-energie).”

Auto wordt energiecel
Betekent dit dan dat er straks geen voertuigen meer rondrijden? In integendeel vindt de algemeen voorzitter. Het is volgens hem slechts een kwestie van tijd voordat de eerste auto’s op grote schaal van de band lopen die van voor tot achter zijn bekleed met zonnecellen. Bij de minste zonnestralen laden die energie op. En, nog mooier, besluit hij:

“Deze elektrische auto’s die waterstof als brandstof hebben, kunnen uitstekend als energiedrager voor woningen dienen. Elke auto wordt zo een energiecel die meer energie oplevert dan verbruikt. Nog even en misschien wordt Natuur en Milieu wel de grootste fan van mobiliteit. Dan komt er schonere lucht uit de uitlaat dan er in gaat, terwijl aan het eind van de autorit met de nog ongebruikte elektriciteit de woning kan worden verwarmd.”