Nederland: meeste fietskilometers, minste fietsslachtoffers

11 mei 2015

Hoe meer er in een land wordt gefietst, des te groter het aantal dodelijke fietsslachtoffers, zouden we denken. Toch lijkt dat causale verband er niet te zijn, want uit cijfers van de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat in Nederland per miljard gereden fietskilometers jaarlijks het minste aantal fietsdoden is te betreuren.

Fiets in stad

En dat, terwijl ons land met 884 fietskilometers per inwoner geldt als dé fietskampioen in Europa. In bijvoorbeeld de V.S, waar per inwoner slechts 47 kilometer per jaar wordt gefietst, is het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers bijna vier maal zo hoog als in Nederland.

Uitzonderingen zijn er volgens de OESO ook, want in een land als Zuid-Korea is het aantal fietsdoden veel hoger dan op basis van het relatief grote aantal fietskilometers verwacht zou worden.

Goede (fiets)infrastructuur
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de verschillende verkeersdeelnemers en transportmodaliteiten in dat land onvoldoende tijd hebben gehad op de snelle groei van het aantal fietsers hebben kunnen anticiperen. Dat landen als Nederland en Denemarken qua fietsmortaliteit in verhouding tot het aantal fietskilometers bovengemiddeld gunstig scoren heeft, zo stelt de OESO, heeft eveneens te maken met een goede (fiets)infrastructuur in combinatie met een serieus en evenwichtig fietsbeleid.