Onvoldoende samenhang stedelijk fietsbeleid

15 februari 2018

Gemeenten zouden groen en goed mobiliteitsgedrag meer moeten stimuleren, vindt Saskia Kluit directeur van de Fietsersbond.

Haar boodschap in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen luidt: ‘investeer in 30 kilometer straten en veiliger kruisingen. Bij het volledig inrichting volgens de Duurzaam Veilig normen kan meer dan de helft van de dodelijke ongevallen bij fietsers worden voorkomen.’

Kluit stelt in ons GO!Mobility Magazine vast dat als het om de fiets gaat er nog steeds nauwelijks sprake is van een coherent samenhangend beleid tussen de verschillende overheden. Bovendien speelt de fiets bij de verdeling van de mobiliteitsbudgetten naar haar oordeel bij middelgrote en kleinere gemeenten meestal een ondergeschikte rol. Dat komt mede doordat die over beperkte financiële middelen beschikken.

Fietsbudgetten ontoereikend
Zij rekent voor dat slechts 5 procent van de mobiliteitsbudgetten ten goede komt aan fietsen. ‘Naar schatting 800 miljoen tot 1 miljard euro wordt in Nederland aan de fiets uitgegeven. Dat lijkt misschien veel maar is relatief weinig vergeleken met de 8 à 9 miljard euro op de totale begroting van alleen al het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

En terwijl de nieuwe regering voortvarend roept dat ‘fietsen een strategisch onderdeel vormen van het Rijksbeleid’, trekt dat zelfde kabinet in de begroting voor de komende periode het ontoereikende bedrag van 100 miljoen euro uit voor fietsbeleid. Dat staat in feite haaks op de doelstellingen van het kabinet dat zich heeft gecommitteerd aan 20 procent groei van het fietsgebruik in 2020.’

Miljoenen extra nodig
Samen met de vier grote gemeenten heeft de Fietsersbond onderzocht hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is om de fietser in de toekomst ruim baan te geven. Dan blijkt dat tot 2030 alleen al voor fietsparkeren bij stations 700 miljoen euro nodig is en voor fietssnelwegen 833 miljoen euro. Om het groeiende fietsverkeer in steden en landelijke gebieden te accommoderen is zelfs een bedrag van 500 miljoen euro per jaar vereist. Die bedragen staan nog los van de potentiële financiële gezondheidswinst (minder ziekteverzuim) die fietsen naar het werk oplevert en die kan oplopen tot 27 miljoen euro per jaar. De Fietsersbond houdt al langer een pleidooi om deze kosten en baten wel met elkaar in verbinding te brengen. ‘Elk jaar ontstaat ongeveer 6 miljard euro maatschappelijke schade door fietsongevallen. Investeren in veilige fietsnetwerken kan die kosten met tientallen procenten verlagen’, aldus Kluit.