Transportsector op weg naar zero-emissie

20 januari 2020

Een van de grote uitdagingen waar de transportbranche in 2019 voor stond was om een bijdrage te leveren aan de uitwerkingen van het Klimaatakkoord. De sectie Zware Bedrijfswagens van RAI Vereniging nam hiervoor actief deel aan de zogeheten ‘Logistieke Tafel’, als onderdeel van de Klimaattafel. Dit leidde uiteindelijk tot een compromis over de invoering van zero emissie zones voor stadslogistiek.

Verder komt er binnenkort concept-wetgeving die moet leiden tot een kilometerheffing voor vrachtwagens zoals al eerder in het regeerakkoord was afgesproken. Een maatregel die direct gevolgen heeft voor het aantal gereden kilometers en dus ook onmiddellijk CO2-winst oplevert, zegt sectiemanager Wijnand de Geus in het zojuist verschenen Jaaroverzicht 2019 van RAI Vereniging.

5.000 e-trucks in 2025

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat er in Nederland in 2025 tenminste 5.000 elektrische trucks zouden moeten rondrijden. Dat is volgens De Geus een behoorlijk ambitieus streefcijfer. ‘Wij zijn positief kritisch. Het is evident dat de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen noodzakelijk is. De inzet van low emission trucks levert daarbij veel milieuwinst op en biedt de branche als geheel kansen om de ecologische footprint te reduceren. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt onder de juiste omstandigheden.’

Ontwikkelingsreis

Hij noemt het positief dat de overheid daarbij gaat helpen via subsidies voor de aanschaf van elektrische- en plug-in trucks, maar twijfelt eraan of dit voldoende is. “Vergeet niet dat de aanschafprijs van een e-truck een factor 3 hoger ligt vergeleken met een conventioneel voertuig, terwijl de actieradius fors lager is. Bovendien heeft de branche weinig tot geen ervaring met elektrisch rijden. Chauffeurs moeten anders worden opgeleid, er moet voldoende laadinfra in steden komen en ga zo maar door. Het is en wordt voor iedereen een ontwikkelingsreis.”