RAI Vereniging en Intertraffic bundelen krachten

20 januari 2020

Van 21 tot en met 24 april vindt in het RAI-complex de tweejaarlijkse internationale vakbeurs Intertraffic plaats. Dit evenement is hét moment bij uitstek om te ervaren en te beleven hoe de toekomst van de mobiliteitsbranche er uit gaat zien, met name op het gebied van smart mobility. Voor de leden van RAI Vereniging wordt een speciaal dagprogramma ontwikkeld dat volledig is toegesneden op hun wensen.

Intertraffic richt zich op ontwikkelingen en innovaties in infrastructuur, verkeersveiligheid, verkeerstechnologie en parkeer- en verkeersmanagementsystemen. Slimme mobiliteit vormt sinds de afgelopen vier edities een integraal onderdeel van de beurs, zowel belicht vanuit de industrie als de overheid. Zaken als connectiviteit en data spelen daarbij uiteraard een belangrijke rol.

Ruim 32.000 bezoekers

Dat Intertraffic ‘the place to be’ is om elkaar te ontmoeten, te netwerken, kennis uit te wisselen en internationale experts te kunnen spreken, blijkt alleen al uit de enorme belangstelling. In 2018 trok de beurs meer dan 32.000 bezoekers uit 138 landen en presenteerden bijna 900 exposanten hun innovaties, laat Joyce de Winter, Exhibition Manager Intertraffic weten.

Dagprogramma Smart mobility

In Hal 8 van Intertraffic die over een drietal theaters beschikt, presenteren alle Nederlandse partijen die zich bezighouden met smart mobility zich als collectief. Daar vinden dagelijks lezingen en paneldiscussies plaats, vertelt Leo Bingen die binnen RAI Vereniging verantwoordelijk is voor connectiviteit, slimme mobiliteit en data.

"Om de leden zo goed mogelijk te informeren over welke onderwerpen op welke beursdag aan de orde komen, wordt in nauwe samenwerking met RAI Amsterdam een dagprogramma ontwikkeld.  Centraal daarbij staan zaken als: intelligente verkeersregelinstallaties, ontwikkelingen rondom voertuigtechnologie, connected transport, voertuigdata, Mobility as a Service en het stimuleren van elektrisch vervoer en verduurzaming van logistiek en personenvervoer."

Het definitieve programma, dat in overleg met de leden van RAI Vereniging tot stand komt, volgt binnenkort.


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566