Onnodige kosten voorkomen? Controleer uw Whk-beschikking!

21 januari 2020

Eind 2019 heeft u de beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2020 ontvangen van de Belastingdienst. Onze ervaring leert dat deze premieberekening fouten kan bevatten. Fouten die u onnodig veel geld kunnen kosten!

Het loont dus om de beschikking goed te (laten) controleren. Na ontvangst van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Ondanks dat deze bezwaartermijn is verlopen kun je, indien de Whk fouten bevat, alsnog een herzieningsverzoek indienen. Het (laten) controleren van de Whk kan dus nog steeds lonen.

Wat is de Whk?

De Whk is de pot waaruit de WGA- en Ziektewetuitkeringen worden betaald. Als werkgever betaalt u hieraan mee door middel van de premie Werkhervattingskas, ook wel de premie Whk. Deze premie kan oplopen tot 5,12% van uw loonsom en komt soms zelfs bovenop de loonschade van uw zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers.

Hoe controleert u de beschikking?

Om de Whk te begrijpen moet u inzicht hebben in de factoren die de hoogte van uw premie bepalen, zoals:

  • Uw gemiddelde loonsom. 
  • De verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast en uw loonsom. 
  • Uw sectorindeling.
  • De jaarlijks veranderende premieparameters van UWV. 
  • De constant vernieuwende wet- en regelgeving.

Hulp nodig bij de controle?

De RAI Verzekeringsdienst helpt u graag bij de controle van uw Whk-beschikking op basis van no cure no pay: u betaalt ons slechts een percentage van de directe kosten die u kunt besparen. Is bezwaar niet zinvol of is de beschikking juist? Dan betaalt u niets!

U kunt uw Whk-beschikking per e-mail sturen naar of per post naar: RAI Verzekeringsdienst, t.a.v. Gedifferentieerde premiecontrole, Postbus 8789, 3009 AT Rotterdam.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen via 010 - 288 45 96 of info@raiverzekeringsdienst.nl. Wij helpen u graag.