Nieuwe aanvragen lidmaatschap RAI CarrosserieNL

21 januari 2020

Krone Trailer BV en Van Houdenhoven Carrosserie en Hydrauliek BV (HC&H) BV hebben het lidmaatschap van RAI CarrosserieNL aangevraagd. Wij stellen hen graag kort aan u voor.

Krone Trailer BV
De Nederlandse vestiging in Rotterdam van de bekende Duitse trailerbouwer Krone is actief in de bouw, verkoop en verhuur van trailers, aanhangwagens en wissellaadbakken. www.krone-trailer.com

Van Houdenhoven Carrosserie en Hydrauliek BV (HC&H)
HC&H in Driebruggen is een nieuw bedrijf sinds januari 2020 en houdt zich bezig met het opbouwen en onderhoud van hydraulische systemen op vrachtwagens. www.hcenhbv.nl (website nog in aanbouw)

Indien vóór dinsdag 4 febrauri a.s. geen bezwaren tegen toelating ontvangen zijn (carrosserienl@raivereniging.nl ), wordt aan het hoofdbestuur een bindende voordracht gedaan de aanvrager toe te laten tot het lidmaatschap. Bezwaarschriften moeten op grond van artikel 6.3 van de statuten met redenen omkleed zijn.


Contactpersoon
Tom van Steijn
Tom van Steijn
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4991