Federatie FOCWA wordt Federatie Carrosseriebedrijf

14 januari 2020

De herinrichting van de Federatie FOCWA, onder de nieuwe naam Federatie Carrosseriebedrijf, maakt een statutenwijziging noodzakelijk. Deze verandering heeft ook consequenties voor het gebruik van Algemene Voorwaarden van FOCWA.

Justitie

Kort gezegd wordt de bestaande Federatie afgeslankt, waardoor er minder taken worden uitgevoerd dan nu het geval is. Dit werkt kostenbesparend en betekent bijvoorbeeld ook dat de leden van FOCWA daarnaast niet ook lid zijn van de Federatie.

De Federatie kent binnenkort dus twee leden: FOCWA en RAI CarrosserieNL. De Federatie blijft belangrijke zaken uitvoeren, zoals de cao-onderhandelingen in het kader van de algemeenverbindendverklaring van de cao, en de beleidsvoering op het gebied van onderwijs, sociale zaken en gezond en veilig werken in de branche.

Algemene voorwaarden RAI CarrosserieNL

Het kan zijn dat u nog Algemene voorwaarden voor FOCWA-leden gebruikt óf daarnaar verwijst (bijvoorbeeld op uw briefpapier en/of website). Dit is na de herinrichting niet meer mogelijk. RAI CarrosserieNL heeft eigen leverings- en betalingsvoorwaarden laten opstellen voor het gebruik door de bij haar aangesloten leden, speciaal toegespitst op de Carrosseriebouw. Wij adviseren u om dit dan te wijzigen. Dit geldt ook indien u op uw website of briefpapier het logo van FOCWA heeft staan, deze moet dan gewijzigd worden in RAI Vereniging of RAI CarrosserieNL. Die logo’s vindt u hier


Contactpersoon
Tom van Steijn
Tom van Steijn
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4991