LNG-stimuleringsregeling voor 2020 en 2021 gepubliceerd

17 december 2019

Het ministerie van Financiën publiceerde onlangs de LNG/Bio-LNG-stimuleringsregeling in de Staatscourant. Deze betreft een compensatie in totaal acht miljoen euro, concreet 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021.

>> officiële publicatie Staatscourant

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport, na het niet verlengen van de accijns teruggaveregeling eind 2018. Met de nieuwe stimulans kan de transportsector direct een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities en ook komt de stap naar bio-LNG hierdoor dichterbij.

Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijnsteruggaveregeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de opmars van LNG in de transportsector. De sector zou mogelijk gaan krimpen waardoor de transitie van LNG naar bio-LNG niet van de grond kwam. Om de positieve bijdrage van LNG/Bio-LNG te stimuleren, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggave regeling te komen. De nieuwe LNG-subsidieregeling werd al aangekondigd in het Klimaatakkoord.

Er is momenteel veel aandacht voor elektrificatie van wegtransport, maar die toepassingen zijn nog niet op grote schaal inzetbaar. LNG is dat wel en ook daarmee is al een flinke CO2-reductie te realiseren. Recente tests van TNO hebben laten zien dat met een LNG-motor een CO2-reductie van 10 tot 23 procent gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie van 80 tot 100 procent mogelijk. Ook zijn LNG-motoren stiller dan dieselmotoren.

De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

In het Klimaatakkoord, spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol bij de gestelde doelen voor mobiliteit. Dit biedt kansen voor Bio-LNG, dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, dat uiteindelijk zal zorgen voor een nog grotere CO2-reductie.