Jaarplan Inspectie SZW 2020: meer preventieve inspecties

17 december 2019

De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) wil komend jaar meer preventieve inspecties naar gezond en veilig werken gaan uitvoeren. Daarvoor heeft men ook beduidend meer personele armslag.

Ook wil zij vaker, gezamenlijk met gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, omgevingsdiensten, een waterschap of Rijkswaterstaat inspecties uitvoeren bij de BRZO (Besluit risico's zware ongevallen)-bedrijven. Door personeelsuitbreiding kan ISZW volgend jaar bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders deelnemen.

Vanwege de toename van het aantal bedrijfsongevallen, had ISZW de laatste jaren steeds minder ruimte voor preventieve werkzaamheden, zo lezen wij in hun onlangs gepubliceerde Jaarplan 2020. In 2018 ging zelfs driekwart van de capaciteit naar ongevalsonderzoeken. Inmiddels is een flink aantal nieuwe inspecteurs aangetrokken, waarmee ISZW in 2020 de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties wil herstellen.

RI&E

De Inspectie gaat intensiever inzetten op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. Dat is hard nodig, want slechts een derde van de Nederlandse bedrijven heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Wie veiligheid als bedrijf niet serieus neemt en geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete, tot maximaal € 3.000,-.

Speciaal voor de carrosseriebouw

De Arbowerkgroep carrosseriebranche heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe Arbocatalogus en een veilige werkwijze. In de komende maanden zal het eigen RI&E branche-instrument geactualiseerd worden en komt er een nieuwe website.

Ook is er intensief contact met het Ministerie van SZW over vervanging (substitutie) van gevaarlijke (bijvoorbeeld kankerverwekkende) stoffen in de carrosseriebranche en de daarbij behorende gedragsverandering van zowel de werkgevers als werknemers. De leveranciers van gevaarlijke stoffen zullen de komende periode ook uitgedaagd gaan worden met mensvriendelijker substituten op de markt te gaan komen.