Afcar NL: Regie over voertuigdata moet naar consument

13 december 2019

Consumenten moeten de regie hebben over de door hen gegenereerde voertuigdata. Dat vinden ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket ,VACO, Verbond van Verzekeraars en VNA. Daartoe hebben de organisaties het samenwerkingsverband Afcar NL gevormd. Niet toevallig was Data Delen ook een hoofdonderwerp bij het 8e Nationaal Aftersalescongres deze week.

De organisaties waren al aangesloten bij AFCAR, de Europese alliantie voor een eerlijk speelveld in de aftersalesmarkt. Ook werken zij samen bij de Nederlandse inbreng in Brussel. De brancheorganisaties uit de automotive sector willen dat een consument voertuigdata kan delen met het bedrijf van zijn/haar keuze.

Daarom pleiten de organisaties voor nieuwe wetgeving en handhaving van bestaande regelgeving om de keuzevrijheid van de consument betreffende voertuigdata te borgen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, houdt mobiliteit betaalbaar en biedt kansen voor bedrijven om nieuwe diensten aan te bieden.

Regie consument geeft keuzevrijheid en gelijk speelveld

Op dit moment is de regie van consumenten over hun voertuigdata onvoldoende geregeld. En de urgentie neemt toe omdat het belang van voertuigdata in rap tempo groter wordt. Toegang tot deze data is steeds meer noodzakelijk voor onderhoud en reparatie. Daardoor bepaalt toegang tot die data ook voor een groot deel de machtspositie (en verdienmodel) van de betrokken partijen. Hierbij staat het belang van consumenten niet altijd voorop. Want zonder regie op de door hen gegenereerde data is er geen sprake van keuzevrijheid voor de consument en dreigt er zelfs een grote afhankelijkheidsrelatie van autofabrikanten. Omgekeerd leidt keuzevrijheid juist tot een eerlijke concurrentiestrijd tussen bedrijven, in het voordeel van de consument.

In een uitvoerig interview met betrokken organisaties in vakmagazine Automotive deze week komt dit onderwerp en Afcar NL uitvoerig aan de orde.

Uiteraard pleitte RAI Aftermarket-voorzitter Johan van der Hoeven in zijn presentatie (download onderaan deze pagina) ook voor het 8e Nationaal Aftersalescongres (klik hier voor een zeer uitvoerige terugblik) voor een gelijk speelveld voor alle partijen die op de automotive markt actief zijn.

Wetgeving nodig

De brancheorganisaties pleiten daarom voor nieuwe (Europese) wetgeving en handhaving van bestaande regelgeving om de keuzevrijheid van de consument met betrekking tot voertuigdata te borgen. De huidige wetgeving is immers gedateerd en speelt onvoldoende in op het toenemende belang van voertuigdata. Extra handhaving is cruciaal om te borgen dat grote techbedrijven die nu al een dominante positie hebben in andere markten, die positie niet misbruiken om ook dominant te worden in diensten die mogelijk worden door toegang tot voertuigdata.

Dat die boodschap goed begint te landen, ook in Den Haag, bleek ook tijdens het 8e Nationaal Aftersales Congres waar D66-kamerlid Kees Verhoeven als spreker zijn visie gaf op het delen van voertuigdata.

Maatschappelijke doelen

Beschikking hebben over data is niet alleen in het belang van consumenten en bedrijven. Volgens de brancheorganisaties raakt het ook aan maatschappelijke opgaven zoals verkeersveiligheid mobiliteitsvraagstukken. Als de toegang tot data goed wordt geregeld, worden zowel bedrijven als de Rijksoverheid in staat gesteld en gestimuleerd om wettelijke taken zoals voertuig- en weginspectie naar behoren uit te voeren en maatregelen met betrekking tot de doorstroming van het verkeer te nemen. Tenslotte wordt het innoverend karakter van de in Nederland cruciale automotive bedrijven door de toegang tot data verder gestimuleerd.


Contactpersoon
Jeroen van de Braak
Jeroen van de Braak
Sectiemanager RAI Aftermarket
+31 20 504 4954