Prijs tachograafkaart kan drastisch omlaag, boetes fors verhoogd

19 november 2019

De tarieven voor NL tachograafkaarten zijn te hoog in vergelijking met andere Europese landen en hoger dan de kostprijs. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat na maanden vertraging eindelijk door minister Van Nieuwenhuizen openbaar is gemaakt; zij stelt dat de tarieven in 2020 naar beneden zullen worden bijgesteld. Onlangs werden ook fors hogere boetes voor tachograaffraude aangekondigd.

Evofenedex, TLN, KNV, BOVAG en RAI stellen al jaren dat deze tarieven omlaag moeten en willen dat nog dit jaar zien gebeuren. De uitkomsten van dit rapport bevestigen wat de organisaties eerder via eigen onderzoek zelf al concludeerden. Zij roepen de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook op om de prijs voor een tachograafkaart snel en drastisch te verlagen.

Uit de rapportage van het ministerie blijkt dat een tachograafkaart in Nederland 95 euro exclusief btw kostte in 2017, terwijl voor dezelfde kaart in België, Spanje, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk tussen de 32 en 50 euro werd afgerekend. Hieruit blijkt dat transportbedrijven en ondernemers die gebruik maken van eigen vrachtauto’s, met flink hogere kosten worden opgezadeld dan hun concurrenten uit deze landen. Inmiddels is het Nederlandse tarief zelfs al 100 euro.

TLN, KNV, Evofenedex BOVAG en RAI Vereniging stelden deze zomer op basis van een eigen onderzoek al vast dat de prijs voor deze kaarten in Nederland tot wel 70 procent  hoger ligt dan het Europese gemiddelde. En al sinds 2010 vragen wij onophoudelijk politiek aandacht voor het verlagen van de tarieven voor de tachograafkaart. Dit heeft onder andere geleid tot een kamerbreed aangenomen motie uit 2014 die het kabinet hiertoe oproept.

De organisaties zetten ook vraagtekens bij de gehanteerde kostprijs, waarvoor Kiwa de kaart zegt te kunnen produceren. Die is ook veel hoger dan de prijzen van bestuurderskaarten in andere landen en van andere vergelijkbare producten, zoals het rijbewijs.

Vlak voor de zomer gaf de minister zelf ook aan dat het tarief voor de tachograafkaart naar beneden moet. Vrijdag kondigt zij aan dat in 2020 een nieuw tariefstelsel zal worden ingevoerd op basis waarvan de prijs voor de tachograafkaart omlaag gaat. De openbare consultatie voor dit nieuwe tariefstelsel moet nog dit jaar plaatsvinden, terwijl deze al in 2016 werd aangekondigd.

Ook adviseerde Kiwa, de organisatie die belast is met de uitgifte van de tachograafkaart, de minister onlangs doodleuk het tarief voor de tachograafkaart voor 2020 te verhogen naar 101 euro. Het nog langer wachten met het verlagen van de tarieven is wat ons betreft onacceptabel en verslechtert de positie van Nederlandse ondernemers ten opzichte van het buitenland alleen maar verder. Het tarief moet al dit jaar drastisch worden verlaagd.

Boetes tachograaffraude fors verhoogd

De maximale boetes voor tachograaffraude gaan nog voor het einde van het jaar omhoog van 4.400 euro naar ruim 10.000 euro. Inbeslagname van een gemanipuleerde tachograaf, afpakken van de chauffeurskaart en het stil laten zetten van een voertuig met lading na tachofraude zijn maatregelen die de overheid bestudeert. Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer, in vervolg op een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport​ (ILT) uit februari.

Frauderende monteurs aanpakken

Sinds juni van dit jaar is het ook mogelijk om monteurs die betrokken zijn bij fraude beter aan te pakken, schrijft het ministerie. Nieuwe regels maken het mogelijk om de bevoegdheidspas van tachograafmonteurs in te trekken, als zij op fraude betrapt worden. Dit betekent dat die monteurs hun beroep als tachograaf keurmeester niet meer mogen uitoefenen. Ook wil het ministerie, op aandringen van de EU, een eind maken aan de mobiele werkplaatsen voor de montage van tachografen, omdat de kans op fraude bij die mobiele werkplaatsen groter is. Vanaf 1 januari 2025 zijn ze niet meer toegestaan. Tot die tijd zal de RDW regelmatig blijven controleren welke op de werkplaatskaart geregistreerde voertuigen bij de RDW afgemeld zijn en welke niet.

 


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972