Uw ervaringen met de RDW-procedures bij herberekening van CO2-emissie bij omgebouwde voertuigen?

8 oktober 2019

Sinds 1 september geldt dat bij een WLTP-auto die opgebouwd of omgebouwd wordt en individueel toegelaten wordt, de gewijzigde CO2-emissie bepaald moet worden. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen hiermee tot nu en hebben voor u ook een lijst met WLTP-contactpersonen bij de importeurs opgesteld.

Na veel afstemming met de RDW, heeft de RDW uiteindelijk in een procedure vastgelegd hoe dat moet gebeuren; in eerste instantie met een tool van de fabrikant van het basisvoertuig, en anders wordt de zogenoemde Vhigh WLTP CO2-waarde gehanteerd.

Wij organiseerden daarover voorlichtingsbijeenkomsten op 3 juli en 5 september, en hebben u regelmatig via de nieuwsbrief, een webinar en onze website geïnformeerd.

Praktijkervaringen

Inmiddels zijn we 5 weken verder en zeer benieuwd naar uw ervaringen in de praktijk. Heeft u toegang tot de tools, zijn de tools goed te gebruiken, ervaart u beperkingen in wat u kunt opbouwen op / wijzigen aan een voertuig, wat zijn de ervaringen op het keuringsstation, wat is in de praktijk lastig of onduidelijk, etc? Graag horen wij uw reacties, want deze kunnen we dan terugkoppelen aan de RDW en waar nodig voor verduidelijkingen en verbetering zorgen.

Contactpersonen

Hieronder kunt u (na inloggen) een lijst downloaden met WLTP-contactpersonen bij de importeurs.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992