Defensie investeert tot 1 miljard euro in zware voertuigen

1 oktober 2019

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie informeerde onlangs de Tweede Kamer over haar plannen voor de investeringen in het voertuigpark van Defensie de komende jaren. Interessant om kennis van te nemen, want zo krijgt u een inkijk in wat later vast leidt tot (grote) aanbestedingen.

In haar brief aan de Tweede Kamer Behoeftestelling programma ‘Wissellaadsystemen, trekkeropleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen’ beschrijft de staatssecretaris uitvoerig hoe zij zich belangrijke investeringen in het voertuigpark voorstelt. Zoals weet heeft het Kabinet substantieel geld beschikbaar gesteld om onze strijdkrachten te versterken.

Nu zit dit nog in de ‘politieke molen’, want Kamerleden kunnen nu  bepalen of zij daarbij nog op- en aanmerkingen willen maken. Het geeft u echter nu al wel een interessant inzicht in wat op termijn ongetwijfeld terugkomt in stevige aanbestedingen door Defensie.

Barbara Visser: “Dit programma voorziet in de defensiebrede vervanging van deze operationele wielvoertuigen en gerelateerd materieel zoals aanhangwagens, opslag-, overslag- en distributiemiddelen. Dit materieel vervult een essentiële rol in de ondersteuning van land-, lucht- en maritieme eenheden tijdens de gereedstelling en operationele inzet.”

Het benodigde budget wordt geraamd tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro (prijspeil 2019). Het programma wordt uitgevoerd in de periode van 2019 tot en met 2027. Vanaf begin 2023 start Defensie met de realisatie van de eerste vervanging van de voertuigen en gerelateerd materieel.

 

Voorbeelden die wij in de brief lezen:

Bevoorradings-, brugslag- en grondverzetcapaciteit:
Met wissellaadsystemen en de bijhorende bevoorradingsmiddelen (voor de op-, overslag en distributie van o.a. voeding en water, brandstoffen en munitie) wordt de operationele bevoorradingsketen bij militaire inzet ondersteund. Daarnaast gebruiken genie-eenheden wissellaadsystemen voor het transporteren en lanceren van (vouw)brugdelen en kiepauto’s voor het transport van grond.

Zware transportcapaciteit:
Met trekker-opleggercombinaties wordt zwaar militair materieel getransporteerd zowel tijdens de ontplooiings- als in de inzetfase van een militaire operatie.

Wielbergingscapaciteit:
Wielbergingsvoertuigen dragen zorg voor het bergen en ter reparatie afvoeren van wielvoertuigen onder operationele omstandigheden om het militaire vermogen van eenheden op peil te houden.

 


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992