Aanbestedingen en gunningen week 40 van 2019

1 oktober 2019

Hier het bekende wekelijkse overzicht van aanbestedingen en gunningen voor leden van RAI CarrosserieNL.

Aanbestedingen

Levering 10 vrachtwagens Hoofddorp
Stichting Probiblio
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen: 15/11/2019 14:00 uur

Marktverkenning beschermingsklassen bepantsering van voertuigen Zwolle
Politie

Zie ook dit artikel over de grote investeringsplannen van Defensie, die op termijn zullen leiden tot forse aanbestedingen.

Gunningen

Gunning meetwagenpark TMO Tilburg
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Opdracht is gegund aan: Rüttchen Automotive bv, vestiging bedrijfsauto’s Breda te Breda

Gunning emissie loze inzamel- en transportvoertuigen Bussum
GAD Regio Gooi en Vechtstreek
Opdracht is niet gegund

Gunning basisaccommodatie 2 keukencomplexen inclusief eetzalen (20 Ft containers) Utrect
Ministerie van Defensie
Opdracht is gegund aan: Koninklijke Bammens bv te Maarssen

Gunning ondergrondse containers Alkmaar
HVC Groep
Opdracht is gegund aan: Koninklijke Bammens bv te Maarssen

Gunning afvalinzamelingsystemen Amsterdam
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Opdracht is niet gegund

België

Levering autopomp Aalst
Hulpverleningszone Zuid-Oost
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen: 29/10/2019 10:00 uur

Levering 2 ladderwagens Luik
Liège zone 2 intercommunale d'incendie de Liège et environs — service régional d'incendie
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen: 06/11/2019 10:00 uur

Detailinformatie
Gedetailleerde informatie kunt u hieronder downloaden (eerst inloggen).


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992