Afdrachten werknemerspremie voor derde jaar WW per 1 juli 2019

19 juli 2019

Onlangs heeft u bericht gekregen over de werknemerspremie voor het derde jaar WW die per 1 juli 2019 wordt afgedragen.

fiscaliteit

Vanaf die datum houdt u als werkgever de premie in bij uw werknemers waarna deze wordt afgedragen via de combinota van MN Services. U hoeft dus geen afdrachten te doen aan een andere partij dan u gewend bent. Het is belangrijk dat u dit tijdig afstemt met uw salarisverwerker.

Wat betekent dit?

Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de aanpassingen die de overheid in 2016 heeft doorgevoerd in de opbouw en duur van de WW- en WGA-uitkeringen worden gerepareerd. De kosten liggen bij de werknemer.

De periode dat een werknemer recht heeft op deze uitkeringen is in 2016 korter geworden, en dat wordt met deze regeling gecompenseerd. De premie wordt door de werkgever afgedragen, en wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Hoe dat precies dient te gebeuren is te vinden op de website http://www.wwmetaalentechniek.nl/ die door cao-partijen is opgesteld.

MN verzorgt de inning en de Stichting WWM (SWWM) beheert de premiebijdragen. De uiteindelijke uitkeringsadministratie wordt uitgevoerd door WWplus.

Premie

De hoogte van de premie die per 1 juli 2019 bij de werknemer wordt ingehouden bedraagt 0,3% van hetzelfde jaarsalarisbegrip zoals dat voor het pensioen en overige cao-afdrachten (SFM en OOC-premie) wordt berekend. Alle informatie is te vinden op bovengenoemde website en uw gegevens zijn ook in te zien op het werkgeversportal BPMTonline.nl.