Amsterdamse ambities voor 2030 niet realistisch

10 mei 2019

De vorige week gepresenteerde ambitie om per 2030 alleen nog emissieloze voertuigen binnen de stadsring van Amsterdam toe te laten is volstrekt onrealistisch. Dat vindt niet alleen RAI Vereniging, maar getuige de massieve media-aandacht plaatsen zeer velen, ook in de politiek, hier vraagtekens bij.

Amsterdam is voornemens per 2030 alle benzine- en dieselauto’s binnen de ring A10 te verbieden. Dan zijn alleen nog emissieloze voertuigen welkom. De eerste stap is dat voor diesels van vijftien jaar en ouder (personenauto’s) de ring binnen de A10 vanaf 2020 verboden terrein wordt. Zo lezen we in het “Actieplan Schone Lucht”.

RAI Vereniging kan zich in dit plan in het geheel niet vinden. Amsterdam zet zichzelf hiermee buiten spel en doorkruist de afspraken op landelijk niveau, die al zeer ambitieus zijn maar nuttig omdat deze een lappendeken aan verschillende milieuzones voorkomen. Wat wel cruciaal is voor het draagvlak.

Stevig in debat

In de Pauw-uitzending van 3 mei gingen onze voorzitter Steven van Eijck en wethouder Sharon Dijksma hierover stevig in debat. Daags erna was Steven te gast in de radio-uitzending van WNL op 4 mei. In tekst terug te lezen en hier te beluisteren.

Geen misverstand, ook wij denken dat uiteindelijk (bijna) al het vervoer batterij- en waterstof-elektrisch aangedreven zal zijn en daarmee emissieloos. Maar zeker niet per 2030, en niet voor de 200.000 die zich dagelijks binnen de ring van Amsterdam bewegen. In de overgangsperiode worden de komende jaren, naast elektrische auto’s, allerlei zeer schone en zuinige (plug-in) hybrides, diesel- en benzineauto’s geïntroduceerd, die uitstekend passen in een succesvol stedelijk luchtbeleid. En die auto’s rijden in 2030 zeker nog rond, óók in Amsterdam.

 

Handelingsperspectief

Alleen batterij-elektrisch en waterstof-elektrische auto’s toelaten omwille van de luchtkwaliteit is niet nodig voor de luchtkwaliteit en ook niet voor de CO2-uitstoot. Het zou zelfs averechts kunnen uitpakken als potentiële kopers, wachtend op voldoende passend aanbod van elektrisch vervoer, nu de aankoop van een nieuwere schonere auto uitstellen.

De gemiddelde leeftijd van Nederlandse auto’s is inmiddels ruim elf jaar, en in 2030 zijn auto’s dan ook bij lange na niet allemaal emissieloos. Dat de moderne diesels en benzineauto’s van nu straks de stad niet meer in mogen, zorgt er natuurlijk niet voor dat mensen opeens wél in staat zijn een emissieloze auto te kopen. Nog afgezien van het feit dat het aanbod van de meer bereikbare modellen en tweedehands nog echt op gang moet komen, zowel in aantallen als in modellen voor ieders smaak en portemonnee.

Kortom: emissieloos vervoer komt er absoluut aan, vanaf pakweg 2025 neemt het een grote vlucht, maar de 8,8 miljoen Nederlandse auto’s zijn in 2030 echt nog niet vervangen door alternatieven. Precies dit legt onze voorzitter Steven van Eijck in zijn recentste videoblog hieronder haarfijn uit.

>> Video

Verdubbeling

Vandaag presenteerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat het park van vol-elektrische auto’s in een jaar tijd is verdubbeld. “Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 45 duizend volledig elektrische personenauto’s, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Het aantal plug-in hybrides nam het afgelopen jaar met ruim 3 procent af tot bijna 94 duizend. Het totale aantal stekkerauto’s – volledig elektrische personenauto’s én plug-in hybrides - nam in 2018 met 16 procent toe”, aldus het CBS. In De Telegraaf van vandaag tekent Van Eijck daarbij wel aan dat je bij geringe aantallen natuurlijk (statistisch) al gauw een verdubbeling ziet optreden.

Position paper milieuzonering voor komend debat

Inmiddels heeft RAI Vereniging een uitvoerig position paper over milieuzonering opgesteld. Dat wordt gebruikt om politici in aanloop naar een debat over het ‘Ontwerpbesluit ter harmonisatie van milieuzones - mei 2019’ te informeren. RAI Vereniging is verheugd over dat besluit, want wij hebben er steeds voor gepleit om milieuzones te harmoniseren. Dit voorstel is een vooruitgang ten opzichte van de lappendeken die al was ontstaan. Het maakt het voor reizigers en vervoerders eenvoudiger om zich vrij en zorgeloos te verplaatsen. Een volgende stap is ook realistische, geharmoniseerde regels voor toegang tot milieuzones elders in de EU.