RAI Automotive Industry en NLinBusiness: samen internationaliseren

11 februari 2019

RAI Automotive Industry en NLinBusiness, verkennen samen hoe de Nederlandse automotive Industrie verder internationaal te ondersteunen.

RAI Automotive Industry is als dé belangenvereniging voor de Nederlandse automotive leveranciers, actief bezig met het internationaal versterken van de marktpositie van de sector. Met de automotive industrie worden de toeleveranciers c.q. productiebedrijven van componenten en systemen, materialen en halffabricaten en gerelateerde machines en diensten bedoeld.

NLinBusiness is er voor ondernemers, door ondernemers. NLinBusiness is opgericht om Nederlandse bedrijven te ondersteunen in het verzilveren van kansen in groeimarkten in Azië, Latijns Amerika, Afrika en het Midden Oosten en de meer volwassen markten in Europa en de Verenigde Staten. Het verbinden van ondernemers met ondernemers staat daarbij centraal.

Dit is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in nauwe samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat en de brancheverenigingen FME, evofenedex en Metaalunie.

NLinBusiness wil drempels wegnemen voor ondernemers om nieuwe markten te betreden. Om de beste kansen in het buitenland voor ondernemers in kaart te brengen en te helpen bij het verzilveren ervan, heeft NLinBusiness een selectie gemaakt van 40 “Cities of Opportunity”, 15 binnen en 25 buiten Europa. In deze steden wordt veel groei verwacht de komende jaren, zijn grote Nederlandse bedrijven en banken aanwezig en is er een actieve NL gemeenschap.

Zo ondersteunt NLinBusiness Nederlandse mkb-bedrijven bij het identificeren van de juiste internationale markt(en) en het opbouwen van de benodigde capaciteiten om succesvol te zijn in die markten. Daarnaast faciliteert NLinBusiness handelsmissies en verzekert een soft landing in de Cities of Opportunity. Een doorverwijzing naar een trusted party in de buitenlandse markt; potentiële business partners of trusted advisors kan net het duwtje zijn om te komen tot een succesvolle markt-entree.

RAI Automotive Industry zal met NLinBusiness de komende tijd een meerjarenprogrammering definiëren voor een aantal focuslanden.

Meer informatie: Peter Derks, manager RAI Automotive Industry