ANWB-onderzoek data uit voertuigen: wie kan er bij en wie doet er wat mee?

11 februari 2019

In oktober en november van 2018 voerde de ANWB een ledenpeiling onder 10.500 panelleden uit over data uit voertuigen, als vervolg is op eerdere onderzoeken van de FIA en ADAC in resp. 2015 en 2016.

Vorige week heeft de ANWB de resultaten van deze ledenpeiling gepubliceerd. De kernvragen bij dit meest recente onderzoek waren ook nu weer: welke data verzamelt het voertuig, waar gaan deze heen, wie doet er wat mee en in welke mate is de consument hier bij betrokken.

De belangrijkste conclusie is dat de ANWB zich zorgen maakt over de privacy van de consument en aandringt op nadere regelgeving.

Volgens de ANWB roept nu 84% van de respondenten om nadere regelgeving omtrent toegang tot data uit voertuigen en privacy. Het merendeel van hen meent dat dit op Europees niveau moet worden geregeld.

 

Nationaal onderzoek Ecorys

Tegelijkertijd is in december 2018, in opdracht  van de Nederlandse ministeries van IenW en EZK, door onderzoekbureau Ecorys een onderzoek gestart naar het vraagstuk van data uit voertuigen. Hoewel de nadruk daarbij ligt op (mogelijke beperkingen van) mededinging, zal daarbij ook aandacht worden geschonken aan privacy.

Zowel onze secties Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens als RAI Aftermarket maken deel uit van de Begeleidingscommissie van dit onderzoek. Maar ook de ANWB. De resultaten hiervan worden in de loop van maart/april van dit jaar verwacht.

Meer informatie: Jeroen van de Braak, sectiemanager RAI Aftermarket