Onze input bij overheidsconsultatie over online platforms en datadelen

11 februari 2019

Online platforms hebben sterk groeiende rol in onze economie en samenleving, wat leidt tot vraagstukken rond de macht van deze platforms (dominante marktposities). Vraagstukken die ook in de aftermarket spelen.

Rijksoverheid

Met veel aandacht voor datadelen en de inzetbaarheid van de huidige mededingingswetgeving in deze nieuwe digitale economie.

Consultatie
Om dit vraagstuk extra inhoud te geven heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat alle stakeholders uitgenodigd om te reageren op een discussienotitie over ‘mededingingsbeleid in relatie tot online platforms’. Met als doel nut en noodzaak van aanvullende beleidsopties te onderzoeken.

In samenwerking met FIGIEFA hebben we vanuit RAI Aftermarket op deze consultatie een reactie ingezonden (zie downloads hieronder). Een reactie die wordt meegenomen bij standpuntvorming over de toekomstbestendigheid van het mededingingsbeleid.

Ecorys onderzoek
Deze reactie is ook gebruikt als extra input voor het Ecorys-onderzoek van IenW (over het stimuleren van delen van voertuigdata). Voor dit onderzoek vinden op dit moment de nodige gesprekken plaats. Ecorys bezoekt hiervoor alle betrokken stakeholders. Om onze input vanuit AFCAR goed af te stemmen vindt hiervoor op 15 februari een extra bijeenkomst plaats met alle Nederlandse AFCAR-partners.

Meer informatie: Jeroen van de Braak