Captains’ Dinner: kansen pakken in disruptieve automotive industry

13 februari 2019

Disruptieve trends zullen de komende jaren in hoge mate de toekomst van de automotive industry bepalen en belangrijke gevolgen hebben voor de ‘automotive value chain’. De voortgaande verschuiving van bezit naar gebruik, elektrificering van het voertuigpark, autonoom rijden en de gedragsverandering die MaaS heeft op het mobiliteitsgedrag, zullen bestaande businessmodellen op hun kop zetten. Maar dit biedt tevens kansen, betoogde PwC-topman Heiko Weber tijdens het Captains’ Dinner van RAI Automotive Industry.

Ongeveer zestig directieleden van in Nederland gevestigde industriële automotive bedrijven kwamen in januari, in de zeer sfeervolle ambiance van de Koninklijke Industrieele Groote Club van Amsterdam, voor het vijfde Captains’ Dinner dat de sectie RAI Automotive Industry organiseerde. Deze sectie vertegenwoordigt binnen RAI Vereniging multinationale en SME spelers uit de Nederlandse maakindustrie. De belangrijkste doelstelling van dit netwerkevent is om kennis te delen en elkaar te inspireren, en tijdens het diner een gedachtenwisseling op gang te zetten over een aantal actuele thema’s.

Zo belichtte gastspreker Heiko Weber, van PwC Strategy& Germany, in zijn speech de disruptieve trends die de automotive industry de komende jaren zullen domineren. Volgens Weber bevindt de sector zich, na een periode van 60 jaar stabiliteit, op dit moment op een keerpunt, waarbij disruptieve ontwikkelingen hun schaduw vooruit werpen.

De snelle invoering van elektrische aandrijflijnen, autonoom rijden en Mobility- as-a-Service (MaaS) zullen het automotive landschap ingrijpend veranderen, voorspelt Weber. Dat zorgt niet alleen voor onrust, maar biedt ook kansen.

Op weg naar volledig autonoom rijden ontstaan immers tal van nieuwe verdienmodellen en mobiliteitsdiensten waar OEM’s en toeleveranciers op kunnen anticiperen. Te denken valt aan voertuiggerelateerde digitale diensten op het gebied van veiligheid, voertuigmanagement, parkeren, navigatie; mobiliteitsservices (bijv. MOIA van Volkswagen Group) en zogeheten ‘fifth-screen ecosystemen’.

Kansen pakken in transitieproces

Tegelijkertijd wijst Weber op de impact die allerlei technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things en robotica, op de toekomstige autoproductie hebben. Dit leidt naar zijn oordeel onvermijdelijk tot een hogere graad van automatisering en minder banen in de sector. Verder waarschuwde de PwC-topman voor de mogelijke negatieve gevolgen die MaaS (Mobility-as-a-service) - waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen - op het winstaandeel van traditionele toeleveranciers, OEM-spelers en de aftermarket kan hebben. Het is dus zaak om de kansen die dit transitieproces biedt te pakken en daar met vernieuwde businessmodellen adequaat op in te spelen, aldus Weber.

Download

De volledige presentatie van de heer Weber kunt u als lid (na inloggen) onderaan deze pagina downloaden.

De conclusie van de aanwezigen was unaniem: ‘an evening very well spent’. Voor wie er dit maal niet bij was, begin 2020 zijn wij zeker voornemens om het Captains’ Dinner opnieuw te organiseren. Het event werd mede mogelijk gemaakt door PwC, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Meer informatie: Peter Derks, manager sectie RAI Automotive Industry.