Project ‘Doortrappen’ schaalt op

21 januari 2019

Op 12 februari gaat de tweede fase van het project Doortrappen van start. Bij die gelegenheid wordt ook de oudste fietser van Nederland in het zonnetje gezet.

'Doortrappen' is een project van ministerie van IenW. Men probeert er ouderen mee te bereiken met een boodschap over fietsveiligheid op plekken waar deze toch al komen, bijvoorbeeld een recreatieve fietstocht of een klaverjasavond.

De aanpak werd in 2017 getest in vier pilot-gemeenten: Amersfoort, Ouder-Amstel, Alphen aan de Rijn, Amsterdam. En die gaven het vertrouwen dat deze benadering vruchten afwerpt.

Afgelopen tijd is bekeken hoe Doortrappen landelijk kan worden uitgerold. Op 12 februari zal in dat kader een nieuwe platform worden gelanceerd met de tools en producten van Doortrappen.

Tijdens die bijeenkomst worden ook de Gouden, Zilveren en Bronzen Trappers uitgereikt. Die oudste Nederlander die kan aantonen dat hij of zij nog met enige regelmaat zelfstandig fietst, gaat met De Gouden Trapper naar huis. Voor de nummers 2 en 3 staan de Zilveren en Bronzen Trapper klaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op dit ogenblik op zoek naar die oudste fietser. Die kan hier worden aangemeld (voor 8 februari 2019).