Resultaten Marktconsultatie I&W over Mobility as a Service (MaaS)

9 februari 2018

In november vorig jaar organiseerde het ministerie van I&W de "Marktconsultatie MaaS". Graag delen wij met u het verslag van de resultaten daarvan.

RAI Vereniging was uiteraard bij de marktconsultatie aanwezig, evenals een aantal van onze leden. Daar presenteerden een 7-tal regio’s plannen voor concrete proefnemingen met MaaS-concepten.

Het doel was om het bedrijfsleven te informeren en te interesseren voor betrokkenheid bij dergelijke concepten.

Aanbesteding
Het ministerie wil in de loop van het voorjaar 2018 een concrete aanbesteding uitschrijven voor aanbiedingen door geïnteresseerde partijen in de MaaS-plannen van de regio’s.

In de weken na de Marktconsultatie van afgelopen november, konden aanwezigen tijdens de consultatie en andere geïnteresseerden, aanvullende vragen en opmerkingen aan het ministerie sturen.

Download verslag
Van die mogelijkheid maakten bedrijven en organisaties veelvuldig gebruik. Er wordt verslag van gedaan in de samenvatting die u hiernaast kunt downloaden.

Hoewel MaaS nog omgeven is met vele vragen, zoals ook uit de samenvatting blijkt, hebben MaaS-concepten grote potentie; ook voor leden van RAI Vereniging. Om deze reden zet het ministerie van I&W ook zwaar in op deze ontwikkeling.

Als u belangstelling heeft voor MaaS in het algemeen en de projecten van de betreffende 7 regio’s in het bijzonder, vindt u ook meer informatie in genoemde samenvatting en op www.dutchmobilityinnovations.com.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur ITS en Smart Mobility