Fietssnelwegen in kaart gebracht

9 februari 2018

Binnenkort bestaat er een volledig overzicht van fietssnelwegen in Nederland, zodat ook duidelijk wordt waar nog witte vlekken zijn.

Fietssnelweg

Tenminste, als de Tweede Kamer aanstaande dinsdag stemt vóór een motie van Matthijs Sienot (D66) en Maurits von Martels (CDA).

Deze Kamerleden wijzen erop dat de speed pedelec goed is voor bereikbaarheid, doorstroming, gezondheid en (beperking van) ruimtebeslag.

Maar als we, dankzij de motie straks voldoende fietssnelwegen, zouden hebben zijn we er helaas nog niet.

De wetgever moet vervolgens nog wél toestaan dat speed pedelecs in principe overal op de fietssnelweg mogen rijden, en alleen worden geweerd wanneer dat onvoldoende veilig zou zijn voor de andere gebruikers van die fietssnelweg.

Nu nog bestaat de tegenstrijdigheid dat de fietssnelweg in principe juist verboden is voor de snelste fietsenspeed pedelecs. Dat komt doordat een speed pedelec wettelijk wordt gezien als bromfiets. Bromfietsen moeten in principe op de rijbaan, dus speed pedelecs ook. En de berijder moet een helm op.

Vorig jaar spraken RAI Vereniging en de Fietsersbond hierover al hun verbazing uit op RTL Nieuws, en we pleitten toen voor maatwerk. Die wens staat nog. Hopelijk maakt de motie deze discussie in de Tweede Kamer, want het is inderdaad heel jammer al we niet optimaal gebruikmaken van de potentie van de speed pedelec, want nog afgezien van bovenstaande voordelen zorgt vaker fietsen ook voor CO2-reductie, verbetering van de luchtkwaliteit en stilte in de leefomgeving.

De motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gebruik van speedpedelecs fors toeneemt, hetgeen goed is voor bereikbaarheid, doorstroming, gezondheid en ruimtebeslag;

verzoekt de regering in overleg met de andere wegbeheerders in beeld te brengen welke verbindingen in het woon-werkverkeer een hogesnelheidsfietspad missen en verzoekt de regering tevens de Kamer daarover medio 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Meer informatie: Miranda Maasman, public affairs adviseur