Constructief gesprek met Financiën over BPM en WLTP

2 februari 2018

Gisteren hadden RAI Vereniging en BOVAG een constructief gesprek met staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Belangrijkste gespreksonderwerp was uiteraard de toekomstige aanpassing van de wet BPM als gevolg van de introductie van de WLTP.

Wij hebben zeer nadrukkelijk aangegeven dat een snelle aanpassing van de wet BPM noodzakelijk is. Dit om consumenten in de showroom niet in verwarring te brengen en om tussentijdse BPM-verhogingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook brachten de brancheorganisaties nadrukkelijk het probleem van de parallelle import onder de aandacht.

Snel opnieuw aan tafel
De staatssecretaris bereid is om met ons na te denken over een oplossing die mogelijk per 1 januari 2019 zou kunnen ingaan. Om de mogelijkheden daarvoor nader te onderzoeken, hebben partijen afgesproken om volgende week opnieuw bijeen te komen, waarbij ook TNO en RDW betrokken worden.

Bij de voorbereiding van dat gesprek schakelen we uiteraard opnieuw onze WLTP-expertgroep in en worden voorliggende opties met ons Dagelijks Bestuur besproken.

Meer informatie: Wijnand de Geus, manager sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens