World Bicycle Industry Association opgericht

11-01-2018

Eind december 2017 is de World Bicycle Industry Association (WBIA) in Zwitserland opgericht als gevolg van een krachtenbundeling tussen de Bicycle Association Japan (BAJ), Bicycle Products Suppliers Association (BPSA) uit de VS (BPSA), Confederation Of The European Bicycle Industry (CONEBI) en de Taiwan Bicycle Association (TBA).

De WBIA vertegenwoordigt als non-profit organisatie de wereldwijde fiets- en fietsonderdelenindustrie.

Doel is krachtenbundeling en actieve deelname aan de technische overleggen van de VN in Genève. Daar bespreken de verschillende Working Parties van het World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) diverse technische zaken die van belang zijn voor de fietsindustrie, zoals veiligheid, geluid en verlichting.

Daarnaast wil de WBIA haar stem laten horen in vergaderingen over Intelligente Transport Systemen (ITS). De Europese Unie gaat immers voort met haar plannen om informatie- en communicatietechnologieën in verkeersbeheer te gebruiken en verschillende gebruikers in staat te stellen beter te worden geïnformeerd en zo veiliger, slimmer en meer gecoördineerd gebruik te maken van vervoersnetwerken. Dat is (op wat langere termijn) ook van belang voor fietsers.

“Voertuig-tot-voertuigcommunicatie groeit snel en als bedrijfstak werden we buiten de discussie gehouden, omdat we geen wereldwijde associatie hadden. Nu dus wel en zullen we aan deze discussies deelnemen, aangezien e-bikes en lichte elektrische voertuigen deel moeten uitmaken van deze discussies,” liet Moreno Fioravanti, de secretaris-generaal van de European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) weten aan het Amerikaanse vakblad Bicycle Retailer. Fioravanti was de drijvende kracht achter de totstandkoming van de WBIA.

Tijdens de eerste Algemene Vergadering op 31 augustus 2017 werd de eerste Raad van Bestuur en penningmeester van de WBIA benoemd: voorzitter René J. Takens (CONEBI), 1e vicevoorzitter Satoshi Yuasa (BAJ), 2e vicevoorzitter Larry Pizzi (BPSA) en penningmeester Michael Tseng (TBA). Toen Erhard Büchel recent benoemd werd tot CONEBI-president, nam hij ook het WBIA-voorzitterschap over van Takens.

De raad van bestuur en de penningmeester van WBIA worden voor twee jaar benoemd. De WBIA wordt ondersteund door het secretariaat van de organisatie, die het voorzitterschap bekleedt. De eerste twee jaar zal dat dus het CONEBI-secretariaat zijn.