Digitale zorgplicht essentieel voor onze ICT-gedreven sector

13 oktober 2017

Met enige regelmaat leest u berichten over cybercriminaliteit in de media. Het gaat dan om bijvoorbeeld persoonsgegevens die zijn gelekt of gestolen of complete ICT-systemen die plat zijn gelegd waardoor een heel bedrijf of zelfs bedrijfstak kan worden geraakt.

datalek

Cybersecurity is dan ook van steeds groter belang. En juist ook in onze sector.

Daar wordt immers veel gewerkt met persoonsgegevens (zoals klantgegevens), ”connectiviteit” (van voertuigen) op basis van ICT-systemen en daarmee gemoeide data.

Hoewel er al de nodige wetgeving bestaat om invulling te geven aan “zorgplicht” voor omgang met (persoons-)data en ICT-systemen, is dit bij veel ondernemers nog vaak onvoldoende bekend en zijn ook nog vaak onvoldoende maatregelen getroffen.

RAI Vereniging hecht hoge prioriteit aan dit onderwerp in het belang van haar leden, gelet op steeds verder toenemende belang van ICT en data in en voor onze sector.

Download brochure
In dat verband wijzen wij u graag op de brochure hiernaast (voor leden beschikbaar, dus inloggen), uitgebracht door de Cyber Security Raad en ons ter beschikking gesteld door VNO/NCW. Daarin worden de belangrijkste cyberrisico’s benoemd en suggesties aangereikt om hiermee om te gaan.

De brochure is niet sectorspecifiek maar bevat veel voorbeelden, waarvan een aantal rechtstreeks uit onze sector afkomstig is. Ook is achterin de brochure een checklist opgenomen voor een relatief snelle scan van de risico’s in uw bedrijf en maatregelen die reeds zouden moeten zijn getroffen.

Wij raden u van harte aan om de brochure door te nemen en u af te vragen hoe het in uw bedrijf is gesteld met cybersecurity en zorgplicht.

Informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur Smart Mobility, ITS en Connectiviteit