Logistiek van lithiumbatterijen: een ketenuitdaging!

10 oktober 2017

Bijna vijftig leden van RAI Vereniging namen eind september deel aan een voorlichtingsbijeenkomst over vervoer en opslag van lithiumbatterijen.

elektrische auto

De bijeenkomst vond plaats in de PST-fabriek van ARN Recycling in Tiel.

In samenwerking met ARN werden deelnemers uit de diverse secties bijgepraat over brancheontwikkelingen, wettelijke voorschriften, transportoplossingen en recyclingmethodes.

Lithiumbatterijen vormen langzamerhand een standaardcomponent in nieuwe voertuigen.

Volgens Wout Benning, beleidsadviseur bij RAI Vereniging, zijn batterijen een noodzakelijke factor in de CO2-besparingsdoelen van fabrikanten. “Een beperkende factor in deze is wel het achterblijven van de laadinfrastructuur en waterstofinfrastructuur; met de huidige verkoopdoelstellingen van geëlektrificeerd vervoer”.

Vervoer van Gevaarlijke goederen
Op uitnodiging van RAI Vereniging, ging Pascal Smetsers, adviseur Gevaarlijke Goederen bij brancheorganisatie evofenedex in op de impact van lithiumbatterijen op het wegtransport. Vervoer van lithiumbatterijen over land, zee en lucht is onderhevig aan strenge eisen. Dit geldt niet alleen voor de transporteur, maar ook voor de verzender, de ontvanger en de verpakker.

Afhankelijk van de rol in de logistieke keten, moet er speciale aandacht gegeven worden aan de classificatie, documentatie, opleiding en verpakkingen. Smetsers: “Het lastige is altijd dat regelgeving achterloopt bij de werkelijke situatie. Zo is er in Nederland nog geen richtsnoer voor de opslag van batterijen, Daarnaast zijn logistiek dienstverleners erg gevoelig als het gaat over transport van batterijen, los dan wel verpakt.”

Hij gaf tevens aan dat hij graag met een werkgroep uit het bedrijfsleven wil werken aan een concept-richtsnoer voor de opslag van lithium batterijen. De RAI Vereniging en ARN onderzoeken op welke wijze aan deze oproep te beantwoorden.

Recycling en lithiumbatterijen
Ten slotte gaven Stibat en ARN een overzicht van hun dienstverlening over afvoer en recycling van lithiumbatterijen. Voor veel auto-importeurs vult ARN de compliance-verplichtingen in voor batterijen en organiseert de inzameling en verwerking.

“Om een ADR-proof systeem te hebben, is het belangrijk dat alle ketenpartners weten wat hun verplichtingen zijn. Zo zijn wij afhankelijk van de informatie van de ontdoener”, vertelt projectleider Gert-Jan van der Have. Een extra complexiteit is dat veel batterijen die ARN afvoert, ‘niet-transportzeker’ zijn als gevolg van schade of technische gebreken. Hierdoor treden er extra ADR-eisen in werking rondom verpakking en documentatie.

Als afsluiting van de middag, maakten veel deelnemers gebruik van de mogelijkheid om de PST-fabriek van ARN in werking te zien. Hier wordt op hoogwaardige manier, niet-metaalhoudend shredderafval gescheiden en verwerkt voor nieuwe toepassingen.

Vervolg
De bijeenkomst krijgt zeker nog een vervolg, bijvoorbeeld in besprekingen met de andere ketenpartners binnen ARN. De aanwezige leden van RAI Vereniging werden door dagvoorzitter Eugène Moerkerk, beleidsadviseur van RAI Vereniging, opgeroepen hun ideeën en/of wensen hierover kenbaar te maken aan het secretariaat.

Presentaties
De tijdens de bijeenkomst gegeven presentaties alsmede een nieuw overzicht met hyperlinks naar de Nederlandse wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn hier op het ledennet te vinden. In deze wetgeving staat beschreven wat alle verantwoordingen en verplichtingen zijn in het proces met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen  - zoals lithiumbatterijen -  vanuit de verschillende disciplines (vervoerder, opdrachtgever, ontvanger etc.) en perspectieven (heel, kapot of mogelijk beschadigd).

Meer informatie: Eugène Moerkerk