Milieulijst (MIA en Vamil) 2018 voor de carrosserie- en trailerbouw

10-01-2018

Onlangs is de Milieulijst 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Bankbiljetten

Dat zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën, waarmee ondernemingen die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, tot 36 procent van de investeringskosten kunnen aftrekken van hun fiscale winst.

Het beschikbare budget voor MIA is verhoogd van 97 miljoen in 2017 naar 99 miljoen euro in 2018. Het Vamil-budget is gelijk gebleven (40 miljoen euro). De MIA en Vamil worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Download overzicht
Uit de honderden bedrijfsmiddelen die de Milieulijst bevat, hebben wij voor de carrosserie- en trailerbouw meest relevante zaken gelicht. Daarvan kunt u hiernaast (na inloggen) een overzicht downloaden.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)​
Ook de Energie-Investeringsaftrek (EIA) is een stimuleringsmaatregel, specifiek gericht op een lager energiegebruik. Uitvoering daarvan eveneens in handen van RVO.

Tot een maximum van 54.5% van de investering komt in aanmerking voor aftrekbaarheid van de fiscale winst; in 2017 was dit 55.5%. Het totale budget voor 2018 bedraagt 147 miljoen euro (in 2017 was dit 166 miljoen euro).

Voor degenen onder u die ook in landbouwvoertuigen actief zijn: bandenspanningssysteem komt in 2018 niet alleen met VF banden in aanmerking voor EIA, maar voor alle typen banden.

Voor eigenaren van een eigen bedrijfsgebouw geldt: waar in 2017 nog LED-verlichting in nieuwe en bestaande bedrijfsgebouwen voor EIA in aanmerking kwam, komt in 2018 alleen nog verlichting in bestaande gebouwen voor EIA in aanmerking.

RVO benoemt als grootste wijziging ten opzichte van 2017 de ‘energiebalancering’, slimme systemen dus waarmee vraag en aanbod van duurzame energie in balans kan worden gebracht door opslagcapaciteit en optimalisatiesoftware te combineren. Elektrische energie wordt bijvoorbeeld omgezet naar waterstof of warmte, waardoor deze ook lokaal kan worden ingezet in een slim energienetwerk.

Dossier
Voor meer informatie over subsidieregelingen voor uw branche verwijzen u ook graag naar ons dossier ‘Subsidie- en stimuleringsregelingen’.