IPC innovatie subsidie opent op 21 september 2017

05-09-2017

Gaat u de komende twee jaar werken aan (product)innovatie? En doet u dit (deels) met een ander bedrijf? Dan is deelname aan de IPC-subsidieregeling mogelijk iets voor u!

subsidiewijzer

Met de IPC-subsidie kunnen alle deelnemers 35% subsidie krijgen op de kosten die hierbij horen. Het maximum subsidiebedrag is €25.000.

Om in aanmerking te komen voor de maximale subsidie moet er dus kosten gemaakt worden van €71.428. Maar heeft u een kleiner project dan is dat ook mogelijk als de kosten maar niet lager zijn dan €30.000.

Van de kosten moet ten minste 60% externe kosten zijn, dit is €42.857. Met externe kosten worden bedoel kosten voor advies, (her)ontwerp, bouw van prototypes.

De overige 40% van de kosten mogen interne uren zijn a €60,-.

Samenwerking tussen bedrijven is belangrijk in deze regeling. Daarom is een eis dan ten minste 20% van de kosten besteed wordt aan een samenwerkingsproject. In een samenwerkingsproject gaan 2 of meer bedrijven voor gezamenlijk risico innoveren en de resultaten van het project zijn voor de deelnemende partijen.

Heeft u interesse in deelname aan dit project, neem dan contact met ons op:

Roelof de Haan
06-51088192, r.d.haan@raivereniging.nl 
Henk Bos
06 53311005, h.bos@raivereniging.nl 

Met u zullen we dan een innovatieplan maken op basis waarmee de subsidie aangevraagd kan worden. 

Het is niet mogelijk om zelf de subsidie aan te vragen, dit moet via een ‘penvoerder’, deze rol zullen wij op ons nemen.