Toolkit IenM voor publiekscommunicatie speed-pedelec

04-09-2017

Het Nederlandse publiek leert de speed-pedelec steeds beter kennen, zeker sinds deze sinds 1 juli met een herkenbare gele plaat (soms) op de rijbaan rijden. IenM voert daarbij een publiekscampagne, waarvan het materiaal ook voor onze leden beschikbaar is.

Rijksoverheid

Ontmoet de speed-pedelec
De afdeling publieksvoorlichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft een toolkit ontwikkeld met beeldmateriaal om hun campagne "Ontmoet de speed-pedelec" te ondersteunen.

Daarin vindt u onder meer infographics, animaties en uitingen voor Twitter, waarmee zij verwijzen naar de regels (kenteken, rijbewijs, plaats op de weg etc) omtrent de speed-pedelec. Die regels staan op de IenM-website.

Dit toolkitmateriaal is uitdrukkelijk ook beschikbaar voor onze leden, voor gebruik hun marketing- en publiekscommunicatie, zo liet IenM weten.

Mocht u daarvan gebruik willen maken, vraagt u dan het webadres en de inloggegevens van de toolkit op bij Marianne Kremer.