Sessie ‘Speed-pedelec: kiezen én delen’ op Nationaal Fietscongres

18-09-2017

De speed-pedelec is de afgelopen tijd regelmatig onderwerp van gesprek. Dat zal ook het geval zijn tijdens een interactieve sessie op het aanstaande Nationaal Fietscongres. Namens RAI Vereniging is Sacha Boedijn een van de sprekers.

Bij het Nationaal Fietscongres 2017 in Tilburg brengt SWOV op de congresdag 21 september onder meer deze onderwerpen aan de orde:

Wat betekenen de veranderingen per 1 juli voor de veiligheid van de speed-pedelecberijder en voor verkeersveiligheid in het algemeen? Hoe snel zijn deze voertuigen eigenlijk? Zijn deze snelle fietsen beter in te passen in het verkeer? Ook als deze fietsen in de toekomst nog krachtiger worden?

In de sessie ‘Speed-pedelec: kiezen en delen’ brengt SWOV vijf experts aan het woord die aan de hand van stellingen hun mening geven over de aspecten rondom de speed-pedelec. Met deze interactieve aanpak wil SWOV een brug slaan tussen theorie en praktijk.

Sacha Boedijn namens de 'makers'
Met de experts worden de ‘makers’, ‘berijders’, ‘beleidsmakers’, ‘handhavers’ en ‘onderzoekers’ van de speed-pedelec vertegenwoordigd. Sacha Boedijn, sectiemanager Fietsen, vertegenwoordigd RAI Vereniging, dus de ‘makers’.

De andere sprekers zijn Saskia Kluit, directeur Fietsersbond namens de ‘berijders’, Paul Schepers, senior adviseur verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat WVL als ‘beleidsmaker’, Agnieszka Stelling, onderzoeker bij het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV, die de ‘onderzoekers’ vertegenwoordigd en Willem Sterk, chef Verkeerspolitie Rotterdam en voorzitter van de expertgroep handhaving die de hoofden van politie adviseert over handhavingsbeleid en implementatie van nieuwe wetgeving, als representant van de ‘handhavers’.  

Aan de hand van stellingen over de speed-pedelec gaan publiek en sprekers met elkaar in gesprek. Aan bod komen daarbij technische aspecten zoals het maximum motorvermogen, de plek van de speed-pedelec op de infrastructuur (rijbaan of fietspad?) binnen en buiten de bebouwde kom en de vraag of aangepaste maximumsnelheden soelaas bieden.

Een compleet overzicht van alle sessies vindt u hier.

Meer informatie: Sacha Boedijn