Workshop ADAS-systemen voor studenten HAN

26 mei 2017

Op 19 mei heeft een groep van zo’n 30 studenten aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN), en een aantal docenten, aan den lijve kennis kunnen maken met geavanceerde veiligheids- en comfortsystemen (ADAS) in moderne auto’s.

automatisch rijden

Tijdens dit door RAI Vereniging georganiseerde evenement, konden de studenten zelf rijden met “volgepakte” auto’s van Nissan, Mercedes Benz, Peugeot en Subaru en ondervinden hoe deze auto’s de rijtaak van de bestuurder ondersteunen, gevaarlijke situaties detecteren en vermijden alsmede een opmaat vormen naar autonoom rijden.

Feedback 
Deze bijeenkomst diende een drieledig doel: (1) jonge aanstaande professionals in onze sector kennis laten maken met ADAS-voorzieningen, (2) de merken feedback geven over hoe hun systemen worden ervaren en (3) RAI Vereniging voeden met suggesties om meer maatschappelijke aandacht voor dergelijke systemen te bepleiten.

Na afloop werden de (veelal internationale) studenten uitgebreid bevraagd over hun ervaringen en hun waardering van de systemen. Het evenement werd door alle betrokkenen als zeer geslaagd ervaren en alledrie de doelen zijn ruimschoots bereikt.

Maatschappelijk belang 
Het maatschappelijke belang van ADAS is groot voor onder meer verkeersveiligheid en doorstroming. Mede daardoor komt er een steeds bredere aandacht voor dergelijke systemen vanuit overheid, politiek en maatschappelijke organisaties; belangrijke redenen voor RAI Vereniging om alle betrokkenen en belanghebbenden goed te informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van ADAS vanuit de industrie met een reeks van activiteiten.

Dank betrokken merken 
Het event met de HAN-studenten maakte een interessant en vooral leuk onderdeel uit van deze reeks. Dit werd niet in de laatste plaats ook door de betrokken merken zo ervaren. RAI Vereniging wil hen langs deze weg nogmaals danken voor hun inzet en moeite waarmee deze dag mogelijk werd gemaakt.