ALV RAI Vereniging op 21 juni

21 juni 2017

Op woensdag 21 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van RAI Vereniging plaats, in The Boat House van Strand Zuid.

Tijdens deze eerste Algemene Ledenvergadering ‘nieuwe stijl’ komen twee onderwerpen aan de orde. Als eerste zijn dat enkele formele zaken zoals de goedkeuring van de jaarrekening 2016.

In het tweede deel van de vergadering geeft het Hoofdbestuur een presentatie op de strategische onderwerpen die zij in de komende jaren centraal wil stellen.

Er is daarbij natuurlijk tijd ingeruimd voor een dialoog tussen de leden en het bestuur.

De algemene ledenvergadering wordt afgesloten met een netwerkborrel op het vernieuwde Strand Zuid van RAI Amsterdam.

Programma
15.30 uur Inloop
16.00 uur Algemene Ledenvergadering
17.30 uur Netwerkborrel
18.30 uur Einde programma

Locatie
Strand Zuid
Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam
U kunt parkeren in de P3 of de P4, volg daarvoor de borden P-RAI 1-6

Aanmelden
Vriendelijk verzoeken wij u om aan te melden bij Britta de Graaff, zodat wij rekening kunnen houden met de catering.

Wij zien u graag op 21 juni!