Netwerkbijeenkomst ‘Koffie elektrisch’ in Amsterdam

23 maart 2017

Op dinsdag 21 maart organiseerde de gemeente Amsterdam de netwerkbijeenkomst ‘Koffie elektrisch’, bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf. Met zo'n 100 bezoekers was deze druk bezocht.

Onder andere Albert Heijn Online en Deudekom Verhuizers waren er te gast als spreker.

Beide ondernemingen willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten daarom in op duurzaam transport en rijden inmiddels met een fors aantal elektrische vervoersmiddelen.

Albert Heijn Online heeft zich ten doel gesteld om in 2020 emissievrij de stad Amsterdam te beleveren.

Deudekom Verhuizingen biedt met elektrische vervoersoplossingen ook al geruime tijd emissievrije verhuizingen van en naar de binnenstad van Amsterdam aan.

Belangrijk voor de bedrijfsvoering van beide bedrijven is dat ze hun wagenpark willen uitbreiden en hun voertuigen optimaal willen kunnen inzetten. Bij het laden van de accu's binnen een bepaald tijdsbestek lopen ze nu al tegen de grenzen van hun elektriciteitsnetwerk op. Om deze reden daagden zij de stakeholders uit te komen met ideeën en voorstellen om dit probleem te kunnen tackelen.

Laadinfrastructuur
Diverse partijen als Greenflux, Nuon en Allego presenteerden hun laadoplossingen waarmee met betere uitnutting van het netwerk zoveel mogelijk vervoermiddelen tegelijk geladen kunnen worden. En hoewel er begrip bestond voor de grenzen van ons huidig elektriciteitsnetwerk, sprak een aantal autofabrikanten wel hun zorg uit over deze ontwikkelingen. Met de komst van grotere accu's en hogere laadvermogens zullen deze ontwikkelingen in de nabije toekomst waarschijnlijk niet meer matchen.

Subsidie
Ook werden de mogelijk subsidies en ontwikkelingen voor Amsterdam toegelicht. In een presentatie 'Haute Equipe' werden de mogelijke subsidievormen weergegeven voor met name de grotere projecten. Erik Regterschot presenteerde de plannen van de gemeente Amsterdam en gaf ook nog een korte uiteenzetting met de doelstellingen en middelen die ze willen inzetten om deze doelstelling te bereiken.

Privileges
Belangrijk daarbij is dat Amsterdam kiest voor schone lucht, waarbij het de ambitie heeft om in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer te hebben. Naast subsidies willen ze dit bereiken met onder andere privileges voor elektrisch vervoer (bestel en vracht) waarbij diverse zaken onderzocht worden van laad-/losplekken op de stoep via een gereduceerd tarief voor de ondernemersjaarkaart en het gebruiken van de tram of busbaan.

Kortom een geslaagde en informatieve netwerkbijeenkomst waarbij veel informatie werd uitgewisseld en die met enige regelmaat herhaald zal gaan worden.

Meer informatie: Wout Benning