Over de sectie Equipment

De sectie Equipment vertegenwoordigt 53 bedrijven, bijna allen fabrikant, importeur en leverancier van werkplaatsequipment, carwash en handgereedschappen.

De markt bestaat in de basis uit vijftien fabrikanten/importeurs van werkplaatsuitrusting, vijf carwash fabrikanten en ongeveer twintig importeurs van handgereedschappen. Zij kenmerkt zich als een compacte markt met veel marktaanbieders en heeft dus ook een brede marktwerking.

Leden van de sectie Equipment leveren aan auto-importeurs, merkdealers, universele garages, schadebedrijven, bandenspecialisten, truck- en trailerbedrijven en pompstations.

Lobby 
Het doel hiervan is de besluitvorming te beïnvloeden ten gunste van een toekomstbestendige Nederlandse Equipment, Carwash en Tools industrie, direct ondersteund vanuit de eigen Europese koepelorganisatie EGEA.

Dit wordt bereikt door input te geven aan en het uitdragen van EGEA-activiteiten en standpunten. Daarnaast vindt  lobby plaats voor huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de implementatie daarvan.

Kerndossiers 
Jaarlijks worden door het bestuur van de sectie Equipment, in samenspraak met de leden, de kerndossiers vastgesteld. De vijf kerndossiers voor 2018 zijn:

  1. Europese harmonisatie APK: ondersteunen en bijdragen aan het behoud van het Nederlandse APK systeem en daarbij het gebruik en toepassen van de juiste equipment, rekening houdend met de huidige en bestaande equipment in de markt.
  2. Controle en handhaving op het gebruik en werking van roetfilters binnen de APK.
  3. Tailpipe & OBD: binnen de APK moeten zowel Tailpipe en OBD toegepast worden voor Euro 3 en 4 voertuigen. Op dit moment schrijft de RDW alleen een OBD-meting voor. 
  4. eCall en borging voor voertuigdata: waarborgen en wettelijk vastleggen van een gelijkwaardige concurrentiepositie voor alle betrokken stakeholders aangaande de toegankelijkheid, gebruik van voertuigdata en toepassingsmogelijkheden van draadloze communicatie met en vanuit het voertuig. Ondersteuning en uitdragen van de campagnes Right to connect & Freedom to choose.
  5. Euro V/VI en opvolging RICARDO-adviezen: verbetering doorvoeren voor het digitaal beschikbaar stellen van technische informatie voor reparatie en onderhoud. Ondersteuning aan de campagne right-to-repair.

 

Platformfunctie 
Het doel hiervan is het vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht van de Nederlandse toeleveringsindustrie te promoten en één centrale plek te geven. Daarnaast moet een omgeving gecreëerd worden waar de markt zich thuis voelt. 

Dit wordt bereikt door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en collectieve promotie en de leden actief te betrekken bij en informeren over de werkzaamheden (voor en door de leden). Daarnaast is het belangrijk om input te  geven aan en het uitdragen van EGEA-activiteiten en standpunten. 

Bestuur van de sectie Equipment 
Bernard de Graaf (Voorzitter) - directeur Rupro Beheer 
Michiel Nijboer (werkgroep APK) - directeur Nijboer Blijstra Techniek en Arex 
Arthur Wessels (werkgroep carwash & tools)  - directeur WashTec Benelux
Gert-Jan Evers (werkgroep Keurmerk Hefbruggen) - directeur Rocar-Tech
vacature (werkgroep communicatie)

Contactgegevens

Martijn van Eikenhorst  
Sectiemanager 
Equipment
    
Telefoon: 06 - 24 233 324  
m.v.eikenhorst@raivereniging.nl 

Marianne Kremer 
Secretaresse  
  
Telefoon: 020 504 49 42 
m.kremer@raivereniging.nl