Overzicht dossiers

Filter op sectie:
Chemische stoffen
gevaarlijke stoffern.jpg
De EU-GHS, oftewel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese...
koelvloeistof.jpg
Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan zult u...
reageerbuis.jpg
REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor...
Fiscaliteit
belastingdienst.jpg
De Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen of BPM is...
derde dinsdag in september.jpg
Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag het Belastingplan voor...
autobelasting.jpg
De bijtelling is een belastingmaatregel waarbij berijders...
Smart Mobility
trajectcontrole.jpg
In het wegverkeer wordt al veel gebruik gemaakt van moderne...
car2car.jpg
Bij de effecten van ITS-toepassingen op mobiliteit bestaan...
TalkingTraffic.png
Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en...
Strategische platforms
auto's in stad.jpg
Bij verkeersveiligheid spelen tal van ontwikkelingen een...
connectedcar.jpg
28 juni 2018
Het doel van het Platform Smart Mobility is 'het inrichten...
schone lucht.jpg
19 juli 2018
Het strategisch platform Duurzaamheid verbindt de RAI...
Subsidie- en stimuleringsregelingen
euromunten.jpg
12 juni 2017
De Nederlandse overheid stimuleert met subsidies, fiscale...
PBM - Normen Motorkleding
Wet- en regelgeving speed pedelec