Overzicht dossiers

Filter op sectie:
Block Exemption Regulation (BER)
europees parlement.jpg
De vrije mededinging wordt binnen Europa geregeld in artikel 81 en 82 van het EG...
Publicaties.jpg
De Europese automotive aftermarket blijft tot 2020 onder druk staan, concludeert...
wetboek.jpg
Sinds 1 juni 2010 is Verordening 461/2010, de zogenaamde Automotive BER, van...
Chemische stoffen
gevaarlijke stoffern.jpg
De EU-GHS, oftewel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening over de...
koelvloeistof.jpg
Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan zult u mogelijk rekening moeten...
reageerbuis.jpg
REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor de Registratie,...
Fiscaliteit
belastingdienst.jpg
De Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen of BPM is een indirecte...
derde dinsdag in september.jpg
Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag het Belastingplan voor het komende jaar...
autobelasting.jpg
De bijtelling is een belastingmaatregel waarbij berijders van een auto van de...
Smart Mobility
trajectcontrole.jpg
In het wegverkeer wordt al veel gebruik gemaakt van moderne informatie- en...
car2car.jpg
Bij de effecten van ITS-toepassingen op mobiliteit bestaan hoge verwachtingen....
TalkingTraffic.png
Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en informatie binnen de...
Betalen naar gebruik
Subsidie- en stimuleringsregelingen