Overzicht dossiers

Filter op sectie:
Chemische stoffen
gevaarlijke stoffern.jpg
De EU-GHS, oftewel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening over de...
koelvloeistof.jpg
Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan zult u mogelijk rekening moeten...
reageerbuis.jpg
REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor de Registratie,...
Fiscaliteit
belastingdienst.jpg
De Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen of BPM is een indirecte...
derde dinsdag in september.jpg
Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag het Belastingplan voor het komende jaar...
autobelasting.jpg
De bijtelling is een belastingmaatregel waarbij berijders van een auto van de...
Strategische platforms
auto's in stad.jpg
Bij verkeersveiligheid spelen tal van ontwikkelingen een rol, zoals vergrijzing...
connectedcar.jpg
28 juni 2018
Het doel van het Platform Smart Mobility is 'het inrichten van een kenniscentrum...
schone lucht.jpg
19 juli 2018
Het strategisch platform Duurzaamheid verbindt de RAI secties op de trends...
Subsidie- en stimuleringsregelingen
Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu's
Wet- en regelgeving speed pedelec