Nieuws

Filter op sectie:
MIAVamil.png
9 januari 2020
De Milieulijst 2020 is op 27 december gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de...
Amsterdam elektrisch.jpg
20 december 2019
Sinds 5 december zijn er nieuwe subsidies beschikbaar voor de aankoop van uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen. De gemeente...
LNG truck.jpg
17 december 2019
Het ministerie van Financiën publiceerde onlangs de LNG/Bio-LNG-stimuleringsregeling in de Staatscourant. Deze betreft een compensatie in totaal acht...
amsterdam uitstootvrij.JPG
22 oktober 2019
De gemeente Amsterdam stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van emissievrije bestel- en vrachtauto’s. Dit om de ambities van de stad om in...
LNG truck.jpg
23 september 2019
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Stimuleringsregeling LNG voor. Deze komt in plaats van de (tijdelijke)...
Subsiedieregeling circulair ondernemen.jpg
16 september 2019
Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een nieuw thema opgenomen voor pilot- en demonstratieprojecten...
ADAS.png
8 juli 2019
Hoe gaat de regering autoveiligheid financieel en/of fiscaal stimuleren? SGP-Kamerlid Stoffer is zo overtuigd van het grote nut van ADAS voor de...
praktijkleren.jpg
28 mei 2019
Vanaf 2 juni tot uiterlijk 16 september 2019 17:00 uur kunt u de aanvraag doen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een...
Logo-Clean.png
10 mei 2019
Belangrijk nieuws voor partijen met innovatieplannen voor de transportsector: per 26 april is de tweede aanvraagronde voor de DKTI-Transport subsidie...
TWI.jpg
16 april 2019
U heeft een aantal medewerkers die dezelfde werkzaamheden doen maar er zit een groot verschil in uren in dezelfde klus. Daarnaast is de ene medewerker...
LNG truck.jpg
28 maart 2019
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de uitgangspunten voor een nieuwe stimuleringsregeling (bio)-LNG bekend gemaakt. Als alles...
RVO.jpg
22 maart 2019
Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals...
subsidiewijzer.JPG
8 januari 2019
Onlangs is de Milieulijst 2019 gepubliceerd. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek...
euro2-1.jpg
11 december 2018
Ondernemers in Rotterdam of aangrenzende gemeenten kunnen vanaf 6 december subsidie aanvragen om een elektrische bestelauto aan te schaffen. De...
praktijkleren.jpg
4 september 2018
De Staatscourant meldt dat het budget voor de Subsidieregeling praktijkleren 2018 met 5 miljoen euro wordt verhoogd. Het bericht ‘verklapt’ bovendien...
euro2-1.jpg
4 september 2018
Het investeren in medewerkers door om-, bij- en herscholen is een middel om het tekort aan technisch goed geschoold personeel aan te pakken. RVO wil...
Amsterdam elektrisch.jpg
7 juni 2018
Ondernemers die minimaal drie keer in de week in Amsterdam rijden kunnen in aanmerking komen voor € 10.500 subsidie voor een elektrische bestelauto.
praktijkleren.jpg
29 mei 2018
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en...
Europe.gif
22 mei 2018
Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wilt u zich daarover laten adviseren, dan kunt u...
electrische auto.jpg
9 januari 2018
Amsterdam heeft voor 2018 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor volledige elektrische bestelauto's. Gestapeld met een al bestaande...
investeringsfonds smart mobility.jpg
14 september 2017
Nederland heeft met Californië een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de ontwikkelingen rondom slimme mobiliteit financieel te ondersteunen en te...
Logo-Clean.png
8 september 2017
Er komt nog dit jaar 16 miljoen euro aan subsidie en financiering voor de uitrol van demonstratieprojecten die aansluiten op de doelen als genoemd in...
euro2-1.jpg
5 september 2017
Op zoek naar subsidie voor leerlingen in uw bedrijf? Tot vrijdag 15 september kunt u voor leerwerkplekken nog subsidie aanvragen via de...
subsidiewijzer.JPG
5 september 2017
Gaat u de komende twee jaar werken aan (product)innovatie? En doet u dit (deels) met een ander bedrijf? Dan is deelname aan de IPC-subsidieregeling...
co 2.jpg
2 juni 2017
Wilt u uw bedrijfsmiddel op de Energielijst of Milieulijst 2018 voor fiscaal voordeel laten zetten? U kunt zelf een voorstel indienen om de lijsten...
autobelasting.jpg
1 juni 2017
Incentives om de introductie van elektrische voertuigen te stimuleren worden inmiddels in veel Europese landen ingezet. Deze bestaan doorgaans uit...
eletrisch rijden.jpg
12 mei 2017
De gemeente Den Haag heeft de subsidieregelingen voor elektrisch rijden uitgebreid. Er is een nieuwe regeling voor de aanschaf van een personenauto...
euro2-1.jpg
6 maart 2017
MIT staat voor 'MKB Innovatiestimulering Topsectoren', een belangrijke subsidieregeling voor mkb-bedrijven die werken aan innovaties die het...
Rijksoverheid.jpg
3 februari 2017
Nederlandse mkb-bedrijven in de maakindustrie die zich willen onderscheiden via een dienstverlenend concept, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van...
euro2-1.jpg
20 januari 2017
Op 29 december 2016 is de Milieulijst 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bevat alle investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen...
bankbiljetten.jpg
13 januari 2017
Op 29 december 2016 is de Milieulijst 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bevat alle investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen...
bankbiljetten.jpg
10 januari 2017
Op 29 december 2016 is de Milieulijst 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bevat alle investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen...
autobelasting.jpg
16 juni 2016
Wij schreven eerder over een komende subsidieregeling voor schone bestelauto’s. Deze zit nog steeds ‘in de pijplijn’ en zou op zijn vroegst in januari...
euro2-1.jpg
29 januari 2016
Op 30 december 2015 is de Milieulijst 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor...
euro2-1.jpg
8 januari 2016
Op 30 december 2015 is de Milieulijst 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor...
bestelwagen.JPG
26 februari 2015
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs RAI Vereniging gevraagd mee te denken bij de vormgeving van de toekomstige subsidieregeling...
groenesleutel.jpg
11 februari 2015
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) meldde deze week in Rotterdam dat zij met een subsidieregeling voor schone bestelauto's komt...
schone lucht.jpg
7 januari 2015
Op 30 december jl. is de Milieulijst 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de...
kamp.jpg
16 december 2014
Minister Henk Kamp van EZ beantwoordde deze week vragen die PVV-kamerleden stelden over de subsidiëring van elektrische voertuigen, die naar verluidt...
GOVECS_escooter.jpg
7 november 2014
Tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Milieu diende de PvdA een motie in, gesteund door D66 en Christenunie, waarmee wordt...
praktijkleren.jpg
22 augustus 2014
Toekomstige vakmensen zijn noodzakelijk voor de mobiliteitsbranche. En leerbedrijven zijn daarvoor onmisbaar. De overheid wil dat stimuleren met de...
IMG_5381.jpg
17 april 2014
De subsidiemaatregel om de aanschaf van Euro VI-trucks en -bussen te stimuleren is succesvol gebleken. Voor voertuigen die vóór 31 december werden...
autoshowroom2.jpg
10 april 2014
Ook voor milieuvriendelijke demo-auto’s kan vanaf nu een beroep worden gedaan op de investeringsaftrek MIA\Vamil.
schone lucht.jpg
3 januari 2014
De Milieulijst 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant. Op die lijst zo’n 310 duurzame technieken waarvoor ondernemers met de MIA- en de...