Strategische platforms

Het beleid van RAI Vereniging steunt op drie strategische platforms: Smart Mobility, Duurzaamheid en Verkeersveiligheid.

platform

 

RAI Vereniging ziet die drie platforms als invulling van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, die past bij een 125 jaar oude vereniging die steeds meegaat met de ontwikkelingen.

De platforms behandelen thema’s die sectieoverstijgend zijn.

Het Hoofdbestuur is de initiator van de strategische platforms. Drie medewerkers van RAI Vereniging coördineren de platforms en zitten ze voor. 


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 (0) 6 53 803 566
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 (0) 20 504 4989
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 (0) 20 504 4949