RAI - Platform Toekomstbestendige Mobiliteit

Filter op:

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe, nog schonere, zuinigere, stillere en slimmere wegvoertuigen volgen elkaar in hoog tempo op. Om de kansen die verschillende innovaties bieden optimaal te benutten, is in toenemende mate méér dan alleen aanpassingen aan voertuigen nodig. Immers: een voertuig op alternatieve brandstoffen is pas te gebruiken als deze brandstoffen getankt kunnen worden en slimme connectiviteitsoplossingen functioneren pas optimaal als er ook ‘ergens’ mee gecommuniceerd kan worden.

snelweg avond

Het RAI - Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) spant zich ervoor in dat nieuwe voertuigtechnologieën en –technieken in een omgeving het levenslicht zien waarin zij maximaal benut kunnen worden. Zij bereidt ‘de wereld’ voor op innovaties die over enige jaren gemeengoed zullen zijn.

Kortom, RAI - PTM werkt aan de mobiliteit van de toekomst. 

Gerelateerde dossiers

Contactpersoon