Nieuws

Filter op sectie:
euro2-1.jpg
30 september 2019
De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State...
WAB.jpg
30 september 2019
Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, die wij al eerder in onze P&O Nieuwsbrief publiceerden. Verdiep u nu al in de...
weegschaal.png
12 september 2019
Mag de werkgever een dienstverband slapend houden na twee jaar ziekte vanwege het feit dat de werknemer binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd nadert...
CAO-Metaal.jpg
6 september 2019
Gisterenavond hebben de werkgevers en vakbonden na lange en stevige discussies een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek...
weegschaal.png
6 september 2019
Binnen de Federatie FOCWA kunt u terecht voor juridische ondersteuning. De afdeling bestaat uit twee juridisch adviseurs, te weten: Randy van den...
workshop energiezuinig gebouw.JPG
3 september 2019
De levensloop van een arbeidsovereenkomst kent verschillende fasen, met elk zijn eigen (juridische) dynamiek. Voor hun leden organiseren RAI...
euro's.jpg
12 juli 2019
Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een...
CAO-Metaal.jpg
10 juli 2019
Op 31 mei eindigde de huidige cao voor het carrosseriebedrijf (onderdeel van de cao’s Metaal en Techniek*) en er is nog geen nieuwe cao afgesloten...
Zaagtafel.jpg
25 juni 2019
Ongevallen met de bewegende delen van machines blijven een aanzienlijk deel uitmaken van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Onderzoek van...
WAB.jpg
13 juni 2019
De Eerste Kamer heeft 28 mei jl. ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en gaat op 1 januari 2020 in. De WAB heeft als doel om meer...
vonnis.jpg
13 juni 2019
Een werkgever kan bij werknemer een loonstop opleggen als de werknemer het niet zo nauw neemt met zijn re-integratieverplichtingen.
CAO-Metaal.jpg
13 juni 2019
De cao voor het carrosseriebedrijf 2017-2019 is geëindigd per 1 juni 2019. Vanaf die datum geldt er dus formeel een cao-loze periode. Concreet...
week-van-de-rie-logo.png
12 juni 2019
Wie wil niet elke dag gezond aan het werk gaan en ook gezond weer thuiskomen? Het voorkomen van beroepsziekten is dus actueel.
CAO-Metaal.jpg
6 juni 2019
Een akkoord over de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf leek binnen handbereik. Helaas bleek tijdens de extra onderhandelingsronde dat de...
praktijkleren.jpg
28 mei 2019
Vanaf 2 juni tot uiterlijk 16 september 2019 17:00 uur kunt u de aanvraag doen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een...
WAB.jpg
23 mei 2019
Zoals in een eerdere P&O Nieuwsbrief in februari aangekondigd, is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in aantocht. De beoogde ingangsdatum van deze...
CAO-Metaal.jpg
23 mei 2019
De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 voorgezet. De dag stond in het teken van overleg over de eerder gedane...
weegschaal.png
23 mei 2019
Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd en bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na...
weegschaal.png
9 mei 2019
Als ondernemer wilt u zich het liefst bezighouden met ondernemen. Maar u heeft ook te maken met de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, zoals...
CAO-Metaal.jpg
9 mei 2019
De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 8 mei 2019 voorgezet. Deze laatste formele onderhandelingsdag begon in goede sfeer.
euro2-1.jpg
11 april 2019
De proeftijd kan een handig hulpmiddel zijn, want werkgever en werknemer kunnen tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen...
CAO-Metaal.jpg
11 april 2019
Op 9 april vond de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. Deze eerste overlegronde stond in het teken van...
CAO-Metaal.jpg
9 april 2019
De cao voor het Carrosseriebedrijf loopt af per 31 mei 2019. In de voorbereiding op de onderhandelingen voor een nieuwe cao hebben wij diverse...
euro2-1.jpg
25 maart 2019
Op 1 mei 2018 oordeelde het Gerechtshof Arnhem dat een werkgever het loon van een oproepkracht moet doorbetalen tot het einde van de...
weegschaal.png
25 maart 2019
Dat is de beslissing van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak die was aangespannen door de werknemer.
Handshake.jpg
25 maart 2019
De juridische helpdesk krijgt regelmatig de vraag binnen of het verstandig is om een werknemer weer opnieuw in dienst te nemen, nadat de werknemer...
RIE.jpg
25 maart 2019
Dat schreef staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Naast een verhoging van de boetes is...
Rijksoverheid.jpg
18 maart 2019
Vraagt u zich af hoe u uw goede ideeën kunt beschermen? En hoe u het beste kan omgaan met intellectueel eigendom, bijvoorbeeld bij samenwerking? Of...
checklist keurmerken.jpg
5 maart 2019
RAI CarrosserieNL heeft eigen leverings- en betalingsvoorwaarden laten opstellen voor het gebruik door bij haar aangesloten leden. Deze komen in de...
arbeidsongeval2.png
27 februari 2019
Op 12 februari 2019 oordeelde het Gerechtshof Den Bosch dat een sollicitant, die tijdens een meeloopdag een arbeidsongeval krijgt, geen recht heeft op...
loonsactie.JPG
27 februari 2019
Re-integratie bij ziekte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever moet allerlei acties inzetten, de werknemer moet daar verplicht aan...
WAB.jpg
27 februari 2019
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) had als bedoeling om het ontslagrecht eenvoudiger te maken. Helaas bleek de praktijk anders. Reden voor minister...
werkkostenregeling-wkr-2020.jpg
27 februari 2019
De regering wil per 2020 de werkkostenregeling verruimen. De verruiming bestaat uit een verhoging van de vrije ruimte tot 1,7% voor de eerste € 400...
schaalmodel uitsnede.jpg
5 februari 2019
RAI CarrosserieNL heeft een aantal tools ontwikkeld die helpen om de instroom van jonge werknemers in de carrosseriebouw branche te vergroten....
Logo-Clean.png
22 januari 2019
Belangrijk nieuws voor partijen met innovatieplannen voor de transportsector: binnenkort start eindelijk een tweede aanvraagronde voor de...
subsidiewijzer.JPG
8 januari 2019
Onlangs is de Milieulijst 2019 gepubliceerd. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek...
wetboek.jpg
21 december 2018
Dit is een vraag die halverwege dit jaar door de Hoge Raad in Nederland is beantwoord en waar lagere rechters vervolgens mee aan de gang zijn gegaan.
CAO-Metaal.jpg
21 december 2018
Bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst op die dag van rechtswege. Het is altijd wel aan te raden om dat nog tijdig en...
ziekmelding.png
3 december 2018
Het komt weleens voor dat uw werknemer zich ziek meldt en in sommige gevallen lijkt het erop dat het langer gaat duren dan een korte griep. Het is dan...
weegschaal.png
18 oktober 2018
Werknemer is op 1 januari 2014 in dienst getreden bij werkgever. Op 10 februari 2018 raakt de werknemer betrokken bij een verkeersongeval, waarna...
wetboek.jpg
18 oktober 2018
Op 10 september 2018 deed de Rechtbank Oost- Brabant uitspraak over een ontslagzaak die betrekking had op het ernstig verwijtbaar handelen van de...
WBSO header.jpg
16 oktober 2018
Start u een R&D-project? Dan kunt u uw R&D-kosten verlagen via de WBSO. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Graag...
Rijksoverheid.jpg
9 oktober 2018
Doet uw onderneming opdrachten voor overheden? U kunt het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 facturen elektronisch in te dienen.
regelgeving.jpg
9 oktober 2018
Eén van de diensten waar u als lid van RAI CarrosserieNL gebruik van kunt maken is advies op het gebied van sociale juridische zaken.
OOC logo nieuw.jpg
18 september 2018
Velen van u hebben de weg naar het rijkgeschakeerde aanbod van OOC al gevonden. Denk aan het krijgen van een HR-advies, het opzetten van een effectief...
OOC logo transparant.png
26 juni 2018
OOC maakt het mogelijk om kostenloos advies te krijgen bij uw personeelsvraagstukken.
praktijkleren.jpg
29 mei 2018
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en...
Europe.gif
22 mei 2018
Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wilt u zich daarover laten adviseren, dan kunt u...
euro2-1.jpg
10 januari 2018
Onlangs is de Milieulijst 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de...
WBSO header.jpg
9 januari 2018
Wij hebben voor u bekeken wat in de WBSO in 2018 is gewijzigd ten opzichte van 2017.