Veiligheid landbouwvoertuigen

RAI Vereniging vindt dat omwille van de verkeersveiligheid en een gelijke speelveld, landbouwvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg en / of ingezet worden voor conventionele transportdoeleinden aan dezelfde eisen als andere transportvervoersmiddelen moeten voldoen. Een kentekenverplichting is hier een eerste stap toe.