Werkkostenregeling

In de WKR staan de spelregels voor het geven van belastingvrije vergoedingen, zoals kerstpakketten en bedrijfsfeestjes. De nieuwe werkkostenregeling moet de administratieve druk op overheid en bedrijven verlichten en is per 1 januari 2015 verplicht voor iedere werkgever.

Voor bedrijven wordt het makkelijker om werknemers een mobiele telefoon of laptop van de zaak te geven. Zo hoeven werkgevers niet meer aan te tonen dat werknemers hun laptop minimaal voor 90 procent zakelijk gebruiken. De populaire bedrijfsfiets moet hiervoor wijken. 

Het is wel zo dat de WKR in potentie ruimte biedt voor vervoersmiddelen, dus ook voor bijvoorbeeld brom- en snorfietsen. Van cruciaal belang is het percentage van de totale loonsom van een bedrijf, deze is bepalend voor de te besteden middelen aan werknemersregelingen.
In de ogen van RAI Vereniging is deze met de huidige 1,2 procent (veel) te laag.


Gerelateerde dossiers